Kent Persson vald till ny styrelseordförande

I augusti meddelade Carl Pauly att han inte kommer ställa upp för omval som styrelseordförande. Under onsdagskvällen hölls därför en extra förenings- och bolagsstämma för att rösta om valberedningens nya kandidat Kent Persson skulle efterträda Pauly. Aktieägare och medlemmar röstade ja och Kent Persson har därmed valts in som ordförande för ÖSK Fotbolls styrelse med omedelbar verkan.

I somras meddelade ÖSK:s dåvarande ordförande Carl Pauly att han kommer kliva av sitt uppdrag efter säsongen. Med bakgrund av detta presenterade valberedningen Kent Persson som sitt förslag på ersättare för ordförandeposten. ÖSK:s styrelse valde därefter att kalla till extra stämmor för att fråga medlemmarna och aktieägarna om att genomföra skiftet redan nu istället för att vänta in det ordinarie årsmötet i mars.

Ordförandefrågan var den enda fråga som behandlades under kvällens stämmor och Kent Persson valdes in som ny ordförande. Persson tar direkt över ordförandeskapet fram till de ordinarie årsmötena i mars 2022, då ordförandefrågan enligt stadgarna på nytt ska behandlas.

– Det känns fantastiskt. För min del är det här det finaste uppdraget man kan ha i Örebro. Att få vara ordförande för den här föreningen känns jättestort. Det främsta arbetet för styrelsen just nu är att den närmsta månaden dra slutsatser kring säsongen som varit och vidta åtgärder. Det andra är att snabbt titta på möjligheter att förstärka ekonomin så att vi verkligen kan ha det laget som vi vill ha. Sen är det så att säsongen börjar väldigt snabbt nästa år så det här med publikfrågan och utvecklingen av evenemanget är något vi också måste ta tag i direkt för att få tillbaka örebroarna till arenan, säger Kent Persson.

ÖSK Fotboll hälsar Kent Persson varmt välkommen!

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908