Valberedningen föreslår Kent Persson som ny ordförande i ÖSK Fotboll

I somras meddelade ÖSK:s ordförande Carl Pauly att han kommer kliva av sitt uppdrag efter säsongen. Nu har valberedningen presenterat sitt förslag på ersättare på ordförandeposten. Kent Persson föreslås som ny ordförande och ÖSK kommer kalla till extra stämmor den 15 december där medlemmar och aktieägare får rösta om förändringen.

I denna artikel presenteras bakgrunden till valberedningens förslag, samt en presentation av Kent Persson som alltså föreslås som ny ordförande i ÖSK Fotboll.

Valberedningens förslag
Valberedningen föreslår att stämman utser Kent Persson till ordförande i föreningen Örebro SK samt i ÖSK Elitfotboll AB för tiden fram till ordinarie årsstämmor i mars 2022.

Bakgrund
Nuvarande ordförande Carl Pauly meddelade valberedningen i augusti att han inte är tillgänglig för omval som ordförande vid stämmorna 2022.

Valberedningens arbete och slutsats
Valberedningen inledde sitt arbete i augusti. Arbetet har i sammandrag haft följande moment:

 1. a) Valberedningen bildade sig en uppfattning om vilka erfarenheter och personliga egenskaper ny ordförande skall besitta.De mest väsentliga egenskaperna ny ordförande skall besitta sammanfattades i (utan prioritetsordning):
 • Ledarerfarenhet- erfarenhet att leda organisationer, naturlig ledargestalt med vilja och vana att påverka organisationen.
 • Affärsdrivande - ha möjligheten att se utveckling av de kommersiella områdena, förmåga att selektera och prioritera mellan affärsmöjligheter, förmåga att driva på en marknadsorganisation.
 • Kravställande - naturlig hög kravställare på alla delar av organisationen, inklusive sig själv och styrelsen.
 • Känd i Örebro samt bostad Örebro- en stor fördel att enkelt vara tillgänglig och närvarande vid möten med klubben, spelare, supportrar, aktieägare, partners, media, kommunen med flera.
 • Kommunikativ - skicklig kommunikatör med vilja och förmåga att möta och inkludera samtliga intressenter runt ÖSK.

Valberedningen kom även fram till att ny ordförande bör väljas snarast, helst under 2021, för att inte förlora viktig tid inför nästa verksamhetsår. Detta stämdes av med nuvarande ordförande och styrelse. Ambitionen blev därför att kunna utse ny ordförande innan jul 2021.

 1. b) Valberedningen höll avstämningsmöten om innehållet i a) med olika representanter för aktieägare, partners och supportrar. Sammanlagt gjordes avstämning med tolv olika personer ur nämnda grupper.

 2. c) Valberedningen sammanställde en förteckning med kandidater som skall kontaktas för att diskutera en position som ordförande.

Listan med kandidater kom från tre olika källor:

 • Valberedningens egna kontakter
 • Tips från aktieägare, partners, supportrar, medlemmar
 • Kandidater som anmälde eget intresse

Sammanlagt höll valberedningen samtal/diskussioner med 20 potentiella kandidater. I 19 fall av de 20 samtalen/diskussionerna valde aktuell kandidat att själv avstå vidare samtal eller så beslutade valberedningen att avsluta samtalet/diskussionen.

 1. d) Efter avslutade samtal/diskussioner enligt c) kvarstod en lämplig kandidat, Kent Persson.

  Kent Persson uppfyller de personliga egenskaperna och har dessutom en egen stark vilja att leda ÖSK som ordförande. Kent Persson fanns med från samtliga tre källor ovan, valberedningens egen lista, tips och eget initiativ.
 1. e) Efter valberedningens konklusion hölls förankringssamtal med samma parter som avstämningsmöten hölls med. Samtliga parter gav ”grönt ljus” på förslaget.

Med Kent Persson får ÖSK en ordförande med några tydliga egenskaper/erfarenheter:

 • Konkret
 • Analytisk
 • Tydlig och verkställande
 • Viljestark
 • Stark i kommunikationen
 • Erfarenhet av att leda och genomföra förändringsarbete

Valberedningen
Anna Degrell
Anders Båsjö
Tomas Strand
Lars Bolin
Karl-Ove Andersson

Kent Persson
Kent Persson är 50 år och är född och uppvuxen i Örebro. Tillsammans med sin familj är de bosatta i Örebro.

Sitt breda idrottsintresse har Kent med sig från sin uppväxt. Fotbollen med Örebro SK har alltid varit ett stort intresse. Utöver fotbollen har Kent varit aktiv inom tennisen som spelare, ledare samt som domare på internationell nivå. Idag är Kent aktiv inom padeln som han själv spelar och sedan 2020 sitter han som ledamot i Svenska Padelförbundets styrelse.

Kent har en bred erfarenhet av styrelsearbete. Genom åren har han varit styrelseordförande eller styrelseledamot i flera organisationer. Det senaste var för barnrättsorganisationen Ecpat där han var ordförande under åren 2017-2021 och genomförde ett omfattande förändringsarbete. Utöver det har Kent suttit i uppdrag inom både det offentliga och inom näringslivet.

Kent har en bakgrund inom politiken där han bland annat har varit landstingsråd och kommunalråd i Örebro. Under åren 2012-2015 var Kent partisekreterare för Moderaterna.

Efter politiken har Kent arbetat som seniorrådgivare och han driver även ett eget bolag med rådgivningen, organisationsförändring samt utveckling av kunders kommunikation. Uppdragen har varit både nationella och internationella. Kent är också en flitigt anlitad talare runt om i hela Sverige.

Sedan december 2015 arbetar Kent som samhällspolitisk chef för Heimstaden. Heimstaden är ett av Europas största fastighetsbolag som äger och förvaltar över 140 000 hyresrätter i tio länder. I Sverige äger bolaget 40 000 bostäder i 35 kommuner. Kent arbetar med relationsbyggande arbete, affärsutveckling, transaktioner samt med kommunikation för Heimstaden. Kent är också en av de som företräder bolaget i offentliga samtal och i media.

Kent är en känd Örebroare som alltid bott i Örebro och verkat för stadens bästa. Med sitt breda kontaktnät i Örebro och i Sverige kommer han kunna företräda Örebro SK på bästa sätt med sin stora integritet. Kent har ett stort engagemang och är en erfaren ledare som är van vid att fatta beslut, genomföra förändringar och skapa framtidstro.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908