Akademin fortsätter samarbete med mental tränare

Under säsongen 2023 inleddes ett samarbete mellan ÖSK Fotboll och Henrik Andersson som är licenserad mental tränare. Nu utökas samarbetet för att i ännu högre utsträckning inkludera mental träning i vår utbildning av klubbens akademispelare.

Henrik Andersson är utbildad ICC coach samt licensierad mental tränare. Henrik har under tidigare år haft ett samarbete med bland Örebro Läns Fotbollförbund och arbetar även med individuella idrottsutövare inom bland annat ishockey, innebandy och motorsport. Under säsongen 2023 påbörjades ett projekt kring mental träning för ett av akademins lag och inför denna säsong utökades samarbetet för att omfatta hela akademin.

Syftet med samarbetet är att genom träning, utbildning och ökad kunskap inom mental hälsa och välmående ge stöd till alla idrottsutövare som vill utvecklas i sin idrott. Att må bra för att kunna prestera bra och framgångsrikt leda sig själv, såväl inom idrotten men också utanför.

– Vi har valt att inkludera den mentala träningen som en integrerad del i den fysiska träningen genom praktiska övningar och tillämpningar. Vi berör olika teman, alltifrån motivation och vanor till välbefinnande, hantera stress och mindset. Till varje tema så finns övningar i en digital plattform som spelarna kan arbeta med på egen hand, vilket gör det lättillgängligt och flexibelt att välja det tema som idrottaren själv önskar fördjupa sig i. Vi ser att kontinuitet, långsiktighet och delaktighet är viktiga framgångsfaktorer för projektet. Att arbeta långsiktigt med att integrera träningen som en självklar del i den fysiska träningen, tror vi kommer ha en stor positiv effekt för hela akademiverksamheten och föreningens långsiktiga arbete, säger Henrik Andersson.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908