Information från valberedningen

Valberedningens information med anledning av Kent Perssons beslut Öppnas i nytt fönster..

Som valberedning har vi alltid en pågående dialog med potentiella kandidater för olika roller i styrelsen. Vi gjorde för endast ett år sedan en rejäl rekryteringsprocess för just ordföranderollen. Detta gör att vi inte startar på ett nolläge utan har beredskap för sådana här situationer.

Att ledamöter väljer att sluta är något vi försöker vara förberedda på och kunna agera skyndsamt när så krävs. Tidplanen är att under nästa vecka kunna presentera en kandidat till ordförandeposten.

Karl-Ove Andersson
Valberedningen ÖSK

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908