Kent Persson lämnar sin roll som ordförande i ÖSK Fotboll

Jag lämnar ordförandeskapet i ÖSK

För nästan precis ett år sedan tillträdde jag som ordförande för ÖSK. Klubben hade genomlevt ett turbulent år och det fanns mycket som pekade mot att även det kommande året skulle vara utmanande. Så har det också blivit.

Under det senaste året har jag ägnat en stor del av min vakna tid åt att försöka lotsa ÖSK genom denna turbulens. Det var tyvärr inte bara det sportsliga som visade sig ha problem. Organisationen i övrigt och inte minst ekonomin behövde en rejäl genomlysning och stora förändringar. Nu, när säsongen är över, kan man konstatera att vi klarade kontraktet för Superettan, långt ifrån den målsättning som fanns efter förra säsongen men en framgång i förhållande till hur det sportsliga fungerat.

Under året har organisationen har förändrats. Vi har fått en ny vd, en ny huvudtränare för herrlaget, ett nytt spelarråd, en ny säljare och mycket mer. Vi ligger i startgroparna för att tillsätta ett antal råd med ideella krafter för att fortsätta förnyelsen där ett stort antal medlemmar aktiverat sig i det viktigare förnyelsearbetet.

I min roll har jag också försökt förändra styrelsens arbete som en del i att förändra klubbens kultur. Jag har kontinuerligt träffat spelare, ledare, partners, supportrar och andra som är intresserade av ÖSK. Jag har initierat fler medlemsträffar under säsong och varit med och drivit fram bland annat Kafé National som en naturlig träffpunkt för ÖSK:are. Jag har försökt engagera styrelsens medlemmar för att vara kulturbärare för den öppna, medlemsvänliga och engagerade klubben. Vi har inte hunnit så långt där eftersom styrelsens arbete under lång tid varit inriktat på att lösa akuta problem, men efter säsongen skedde en nystart.

Ekonomin har varit ett sorgebarn. Läget var betydligt värre än vad det såg ut för ett år sedan. Jag initierade en genomgripande analys av hela ekonomin, både vad gäller resultat och balans men också vilka ekonomistrukturer som behövde förbättras. Det visade sig på eftersommaren att läget var minst sagt besvärligt. Men genom hårt arbete har vi lyckats vända skutan. Även om vi för 2022 kommer att visa ett underskott, är läget under kontroll. Sannolikt kommer resultatet för 2022 bli mycket starkare än budgeterat underskott. Det kommer bli ca 2 miljoner i underskott. Det egna kapitalet blir därmed intakt på ca 7 miljoner. Under hela hösten har jag arbetat hårt för att rädda ÖSK:s ekonomi.

Det senaste året har varit arbetsamt. Att vara ÖSK-ordförande är ett uppdrag som tar mycket kraft, energi och tid. Det har handlat om ett uppdrag som tagit flera arbetsdagar i veckan, inte sällan på kvällar och helger. Mitt ordinarie jobb och min familj har fått sitta i kläm.

Jag hade gärna fortsatt att leda ÖSK, eftersom jag tror att det gångna året lagt en bra grund för ett framtida framgångsrikt arbete. Sportsligt, ekonomiskt och organisatoriskt. Det som nu krävs framåt är hårt arbete från klubbens ledning och stort tålamod från klubbens medlemmar.

Jag har ett jobb som tar mycket tid och som kommande år kommer innebära många fler tjänsteresor. Fastighetsbranschen står inför stora utmaningar. Det innebär att jag inte längre har den tid som krävs för att kunna leda ÖSK i det viktiga och omfattande förnyelsearbete. 2022 har också tagit alldeles för mycket tid och energi av mig. Den energi och kraft som behövs framåt har jag helt enkelt bränt under 2022. Så av omtanke för den klubb jag gett allt för det senaste året väljer jag därför att träda tillbaka.

Jag kommer att be styrelsen att så snart möjligt sammankalla ett extra årsmöte för att en ny ordförande ska kunna väljas och tillträda.

Det senaste året har jag försökt leva efter det som är ÖSK:s kännetecken; stolthet, hjärta och passion. Det kommer jag att fortsätta göra. Jag vill rikta ett varmt tack till ÖSK, dess medlemmar, supportrar, partners och anställda för ett gott samarbete. Ett extra varmt tack vill jag skicka till spelarna och ledarna som kämpat hårt för vår klubb under detta år. Med dessa ord vill jag tacka för mig och önska klubben all lycka till framåt.

Med vänliga hälsningar,
Kent Persson

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908