Viktig information inför ÖSK:s årsmöten

Foto: Bildbyrån / Johan Bernström

På torsdag den 28 maj går ÖSK:s årsmöten av stapeln. Med tanke på det rådande läget och myndigheternas uppmaningar till att minimera folksamlingar så kommer årsmötena att sändas live. Röstningsförfarandet kommer ske via ombud. I denna text redogör vi för förutsättningarna.

Corona-pandemins inverkningar på ÖSK:s verksamhet är många. Bland annat så har årsmötena som skulle gått av stapeln den 12 mars flyttats till den 28 maj. Då fysiska möten i nuläget ska begränsas så har ÖSK:s styrelse beslutat att årsmötena endast kommer sändas digitalt, och således har medlemmar och aktieägare ingen möjlighet att närvara fysiskt på mötet. Endast mötesfunktionärer, föredragande personer och klubbrepresentanter kommer finnas på plats.

Hur kan jag följa mötena?
Årsmötena, såväl bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB och föreningsstämman för ÖSK Fotbollsklubb, kommer sändas live via oskfotboll.se.

När mötena startar är det bara att du klickar på länken och så ansluts du direkt till sändningen. Det är en öppen länk, vilket innebär att vem som helst har möjlighet att titta på sändningen. Sändningen kan följas via dator, smarta telefoner, surfplattor och andra enheter så länge det finns en internetuppkoppling. Om du på mötesdagen inte längre kommer åt denna text så kommer du att hitta länken för att ansluta till sändningen på ÖSK:s hemsida (oskfotboll.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster) samma dag som mötet genomförs.

Hur kan jag göra min röst hörd?
Eftersom medlemmar/aktieägare inte kan närvara på mötet så kommer rösterna att ske via fullmakt till ombud. Willy Höglund, som är ordförande i ÖSK:s medlemsutskott, kommer agera ombud för samtliga medlemmar och aktieägare som så önskar och lämnar in en fullmakt.

Under Dokument och rapporteröppnas i nytt fönster finns två fullmaktsformulär, ett som avser föreningsstämman (detta kan användas av de som är medlemmar i ÖSK Fotboll) och ett som avser bolagsstämman (detta kan användas av de som är aktieägare i ÖSK Elitfotboll AB). Är man både medlem och aktieägare så kan man använda båda.

Med fullmakterna ger du Willy Höglund rätten att rösta för dig på stämmorna, och han måste då framföra din röst i enlighet med vad du anger i fullmaktsmallen. I mallen kan du antingen kryssa i att Willy ska framföra dina röster fullt ut i enlighet med styrelsens rekommendationer, eller så anger du själv om du vill rösta ja eller nej på respektive fråga. Vid det senare alternativet så väljer du själv om du vill lägga din röst i samtliga frågor eller i några färre utvalda. Observera att det på grund av mötesformalia både ska röstas i mer strategiskt viktiga frågor för ÖSK (exempelvis vilka som ska vara styrelseledamöter och om ÖSK ska starta damfotboll) och i frågor som enbart rör årsmötet (exempelvis om man anser att mötet är utlyst på rätt sätt och vem som ska sitta mötesordförande).

I fullmaktsformulären förklaras detta djupare och har du några frågor eller tycker att något är oklart är du varmt välkommen att kontakta Simon Åström, klubbchef och vd, på simon.astrom@oskfotboll.se eller 0739-09 09 90.

Du väljer själv om du vill skriva ut formulären och fylla i dina uppgifter eller skriva in dem digitalt. Fullmakten kan sedan skickas via e-post eller vanlig post.

Fullmaktsformulären hittar du här.öppnas i nytt fönster

Om du inte har skickat in en fullmakt kommer det inte finnas någon möjlighet att rösta på mötena.

Hur tar jag del av dagordning och underlag inför årsmötena?
Samtliga handlingar finns upplagda på ÖSK:s hemsida på denna länköppnas i nytt fönster.

Kan jag ställa frågor under mötets gång?
Om du vill ställa frågor under mötets gång så går det bra genom att skicka dem till reception@oskfotboll.se. Vi kommer ha en moderator på plats som bevakar de frågor som kommer in. Vår ambition är att svara på så många frågor som möjligt, men vi reserverar oss för att vi av tidsskäl kan sålla bort vissa frågor om de är av allmän karaktär som inte direkt har en påverkan på årsmötet. Den typen av frågor kommer vi försöka besvara i andra forum.

Om jag har frågor med anledning av årsmötena?
Du är när som helst välkommen att kontakta ÖSK:s klubbchef och vd Simon Åström på simon.astrom@oskfotboll.se eller 0739-09 09 90, oavsett vad din fråga gäller.

Tider för mötena
Båda årsmötena går av stapeln den 28 maj med följande starttider:
17.30 Bolagsstämma för ÖSK Elitfotboll AB
18.15 Föreningsstämma för ÖSK Fotbollsklubb

Varmt välkomna önskar styrelsen i ÖSK Fotboll

© Örebro sportklubb Stolthet, hjärta och passion sedan 1908