Inbjudan till årsstämma och föreningsstämma

Den 12 mars är det dags för årsstämma och föreningsstämma för ÖSK Elitfotboll AB och ÖSK Fotboll. ÖSK Elitfotboll AB:s årsstämma är öppen för alla. Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar.

Allmän inbjudan till ÖSK Elitfotboll AB:s årsstämma 2013
Tid: Onsdagen den 12 mars kl. 17.00–18.00
Plats: Örebro Konserthus
Vi bjuder på fika efter mötet.
Anmälan senast den 3 mars till fotboll@oskfotboll.se

Medlemmar i ÖSK Fotboll kallas till föreningsstämma 2013
Tid: Onsdagen den 12 mars kl. 18.45
Plats: Örebro Konserthus
Vi bjuder på fika innan mötet, från klockan 18.00.
Revisionsberättelse och redovisningshandlingar finns tillgängliga fr.o.m. den 28 februari. Övriga handlingar finns tillgängliga senast den 14 februari. Alla handlingar kan hämtas på ÖSK Fotbolls kontor i västra läktaren på Behrn Arena eller via www.oskfotboll.se.
Anmälan senast den 3 mars till fotboll@oskfotboll.se

Hjärtligt välkomna!


© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908