Ledare har genomfört MHFA-utbildning

I arbetet med att främja psykisk hälsa i ÖSK är det av högsta vikt att vi fortsätter utbilda våra ledare. Under sommaren har alla ledare genomfört en e-utbildning som heter ”Ledare som lyssnar” hos Folkhälsomyndigheten och förra veckan var det äntligen dags för MHFA-utbildningen, "Första hjälpen till psykisk hälsa".

Tre av våra ledare i organisationen fick möjligheten att del av tvådagarsutbildningen av ”Första hjälpen till psykisk hälsa”. Tanken bakom utbildningsprogrammet är snarlik den vid fysisk Första hjälpen-utbildning: Att ge sådana kunskaper som tillåter att personen kan rycka in och ge en första hjälp tills den drabbade fått professionell hjälp.

MHFA togs ursprungligen fram i Australien. Programmet har utvecklats och utvärderats vetenskapligt och används nu i 23 länder runt om i världen. I Sverige är det Nationellt Centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa (NASP) vid Karolinska Institutet som på uppdrag av regeringen anpassat och infört programmet, bland annat genom att utbilda ett antal instruktörer och genomföra utbildningar.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908