Nya ledamöter till styrelse och valberedning

Under torsdagkvällen genomförde ÖSK sina årsstämmor under ledning av landshövding Maria Larsson. Under de digitala stämmorna så valdes Carl Pauly om som ordförande för ytterligare ett år och det tillkom nya ledamöter till såväl styrelsen som valberedningen.

Johan Görtz, Kristian Hugmark och Hans Tedsjö valdes in i styrelsen i enlighet med valberedningens förslag. De ersätter Kent Norström och Tina Hillding som tidigare aviserat att de inte kommer sitta kvar i styrelsen när deras mandattid löper ut. Kent och Tina tackades därmed av under årsmötet och styrelsen utökas från åtta till nio personer.

I valberedningen valdes Anna Degrell och Tomas Strand in som nya ledamöter, samtidigt som Mia Tedsjö och Per-Åke Sörman tackar för sig.

Här är ÖSK:s styrelse efter årsmötet
Carl Pauly, ordförande
Karin Sliwinska
Urban Hammar
Fredrik Nordback
Jenny Hermansson
Staffan Werme
Johan Görtz
Kristian Hugmark
Hans Tedsjö

Här är ÖSK:s valberedning efter årsmötet
Karl-Ove Andersson
Anders Båsjö
Lars Bolin
Anna Degrell
Tomas Strand

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908