Uppdaterade nomineringar till valberedningen

Inför ÖSK:s årsmöte på torsdag den 11 mars så har det inkommit en ny nominering av namn till valberedningen och ett namn som tidigare funnits med för omröstning har strukits.

En medlem har föreslagit Adam Silverlid till valberedningen och förslaget finns nu bland handlingarna som Medlems förslag 3.

Samtidigt har Erik Wärlegård, som tidigare nominerats som förslag till valberedningen, bett om att bli borttagen som kandidat med följande motivering:

"Bästa ÖSK:are.

Jag har idag valt att avböja min nominering till årets valberedning. Jag blev aldrig kontaktad/tillfrågad och kunde därmed inte ta ställning på ett korrekt sätt i det gruppförslag som lämnats in där mitt namn finns med.

Det känns inte bra att förfarandet gick till på det sättet och jag har därmed valt att stryka mitt namn.

Erik Wärlegård"

Det innebär att formuläret för röstning är uppdaterat så att Adam Silverlid är valbar och Erik Wärlegårds namn har tagits bort.

För dig som redan skickat in din röst gäller följande:

  • Om du har röstat på Erik Wärlegård så är han inte längre en röstningsbar kandidat. Det röstningsformulär du redan skickat in är fortsatt giltigt i alla val, förutom att rösten på Erik Wärlegård inte längre är aktuell då han inte längre är nominerad. Vill du stå fast vid din röst i övrigt så behöver du inte göra något utan ditt inskickade formulär gäller som röst i alla frågor.
  • Om du redan har skickat in din röst men vill uppdatera eller ändra den med anledning av den nya informationen så skickar du in ett nytt formulär. I det nya formuläret anger du hur du vill rösta i de olika frågorna. Det nya formuläret kommer fullt ut ersätta det du tidigare skickat in, så det är viktigt att du fyller i svar i samtliga frågor där du vill avlägga din röst. Märk formuläret tydligt med ”Uppdaterad röstning”.

Vid frågor är du varmt välkommen att höra av dig till ÖSK:s Klubbchef Simon Åström på simon.astrom@oskfotboll.se eller 0739-09 09 90.

Vänliga hälsningar,
Styrelsen i ÖSK Fotboll

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908