Två bekräftade fall av covid-19

ÖSK Fotboll har två bekräftade fall av covid-19 bland medarbetarna inom den sportsliga verksamheten. De två personerna har milda symptom och hålls isolerade.

Hela klubbens verksamhet följer de rutiner och riktlinjer som finns upprättade från såväl Folkhälsomyndighet och Svensk Elitfotbolls protokoll för att minimera risken för smittspridning.

Samtliga medarbetare med symptom isoleras omedelbart och testas för covid-19. ÖSK:s arbete inom området bevakas och leds av ansvarig läkare. Klubben kommenterar inte specifika sjukdomsfall.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908