Carl Pauly informerar om läget, årsmötet och styrelsen

Just nu går hela samhället en tuff kamp mot smittspridningen av Coronaviruset. Det är något som påverkar oss alla och för oss i ÖSK Fotboll har det bland annat inneburit ett inställt årsmöte och en uppskjuten fotbollsallsvenska med ett tufft ekonomiskt läge som följd. ÖSK:s ordförande Carl Pauly redogör här för hur läget ser ut, vad som händer med det uppskjutna årsmötet och styrelsens arbete framåt.

Ingen har av naturliga skäl missat vilket grepp smittspridningen av Coronaviruset tagit om samhället. ÖSK:s ordförande Carl Pauly ger sin bild av läget:
– Naturligtvis går ens första tankar till alla de som direkt drabbas av viruset. Även till alla de personer som jobbar med samhällskritiska insatser som har det tuffare än någonsin. Sedan påverkar det här oss alla och vi kommer behöva lära oss massor om hur vi som enskilda personer, som arbetsgivare och som fotbollsförening ska hantera denna nya situation. Fotbollen kanske inte är det allra viktigaste i ett sånt här läge, men man ska komma ihåg att fotbollsrörelsen är en stor del av samhället som skänker glädje, samhörighet och något att samlas runt, och ÖSK är en viktig del av Örebro. Vår förening har funnits i över hundra år, vi har tagit oss igenom två världskrig och flera ekonomiska och politiska kriser. Vi har funnits där för Örebroarna historiskt och vi kommer finnas där även i framtiden.

Att ÖSK drabbas ekonomiskt, liksom många andra verksamheter, är självklart. Carl Pauly berättar hur man från styrelsens håll arbetar med ekonomin.

– Att det ekonomiska läget blir extremt ansträngt är självklart. Exakt hur det här slår kan vi inte säga. Det vore inte ansvarigt att gå ut med en siffra, det är för många osäkra parametrar än så länge. Det kommer nog kunna klarna ytterligare inom en vecka eller två även om osäkerhetsfaktorerna kommer leva kvar. Vi jobbar med olika scenarion och har en så hög beredskap som vi kan ha. Det som står klart är att den här situationen kommer kräva extraordinära insatser. Vi tittar både på hur vi kan spara kostnader och säkra intäkter. Alla är beredda att lojalt jobba hårt. Vår roll i styrelsen är att analysera och planera för verksamhetens kommande arbete, fatta de beslut som krävs och att aktivt stödja den operativa verksamheten.

En konsekvens av pandemin var att ÖSK fick ställa in sina årsmöten som skulle ha gått av stapeln den 12 mars. Styrelsen har nu fattat beslut om nytt datum för årsmötena.

– Årsmötena kommer hållas den 28 maj. Inbjudan och kallelse kommer gå ut senare under våren i enlighet med stadgar och bolagsordning. Vi tittar också på möjligheter för digitala lösningar för att kunna delta på mötet på distans, berättar Carl Pauly.

Det speciella läget gör att den hittills sittande styrelsen ansvarar för klubben till dess att årsmötet genomförs. Det kommer dock bli ett par kortsiktiga förändringar.

– Ingen ny styrelse har kunnat väljas, och enligt gällande regelverk så är det den befintliga styrelsen som ansvarar för att fortsatt leda klubben till dess att årsmötet genomförts. Dock har två ledamöter, Mia Spendrup och Efwa Nilsson, valt att omedelbart lämna sina styrelseuppdrag. Med tanke på de följdeffekter pandemin ger så kommer det krävas ett extraordinärt stort engagemang i styrelsen under de kommande månaderna. Både Mia Spendrup och Efwa Nilsson var förberedda på att lämna sina styrelseuppdrag i samband med årsmötet och de har båda civila situationer som gör att de inte kommer ha möjlighet att lägga det engagemang som kommer krävas under våren. Därför har de, i samförstånd med övriga styrelsen, klivit av sina styrelseuppdrag med omedelbar verkan. Övriga styrelseledamöter sitter kvar till årsmötet och är fast beslutna att lägga ner det jobb som krävs för att ta ÖSK genom den svåra och utmanande tid, säger Carl Pauly.

Pauly avslutar med att det svåra läget kräver solidaritet och gemenskap. Läget ser kritiskt ut, men Pauly är hoppfull om alla hjälps åt.

– I dessa tider ser vi i styrelsen det som viktigt och självklart att vi alla hjälps åt för att gemensamt säkra ÖSK:s framtid. Alla kan göra något, litet som stort. Tillsammans är vi allt.

© Örebro sportklubb Stolthet, hjärta och passion sedan 1908