Information om allsvenska premiären och Coronaviruset

Idag meddelande Folkhälsomyndigheten att man föreslår att sammankomster med fler än 500 personer tills vidare inte bör få hållas. Företrädare från regeringen har meddelat att man kommer gå på Folkhälsomyndighetens förslag. Här redogör vi kort för hur ÖSK hanterar frågan.

ÖSK har redan med anledning av Covid-19 (Coronaviruset) antagit personalpolicies, samt policies för våra medlems- och sponsorevenemang, med syfte att minska risken för smittspridning. När information idag har kommit om att evenemang med fler än 500 personer kommer stoppas så vill vi omgående gå ut med information om hur vi jobbar, även om vi inte har alla svar klara.

Den allsvenska premiären spelas om mindre än en månad, och vilka effekterna av detta blir är ännu inte klarlagda. Vi håller på och samlar på oss information om vad allt detta innebär och vilka konsekvenser det får inför den kommande allsvenska säsongen. Detta sker i tät dialog med de övriga klubbarna i SEF samt Svenska Fotbollsförbundet för att titta på hur man kan hantera olika scenarier. Dessutom har vi kontakt med aktuella myndigheter.

Ett scenario som kan ses som möjligt är att Allsvenskan spelas som planerat, men utan publik. Ett annat är att man skjuter på den allsvenska starten för att möjliggöra att matcherna spelas med publik. Om det är så att utvecklingen av Coronaviruset blir gynnsamt och minskar drastiskt finns också ett scenario att Folkhälsomyndigheten och regeringen innan den allsvenska starten upphäver beslutet, om man bedömer att matcherna kan spelas med publik som planerat utan risk. Överordnat allt annat är självklart utvecklingen av Coronavirusets spridning och de risker och effekter som följer med det. Det finns också många följdeffekter rent fotbollspraktiskt som behöver utredas vidare innan vi kan komma fram till vad som är den bästa vägen att gå framåt.

En konsekvens är att vi omgående pausar försäljningen av biljetter till vår hemmapremiär mot Djurgården. När vi vet förutsättningar för hur och när matchen kommer spelas så kommer vi återigen öppna upp biljettförsäljningen. Hur vi hanterar de som redan köpt biljetter i det fall att matchen spelas utan publik eller flyttas återkommer vi om.

Vi kommer löpande att gå ut med nyheter i takt med att vi har mer information.

© Örebro sportklubb Stolthet, hjärta och passion sedan 1908