Information om förändringar på Västra Stå

Inför säsongen 2019 kom polisen med nya krav i sina tillstånd för ÖSK:s hemmamatcher i allsvenskan. Ett av dessa krav var att Västra Stå skulle bli en stängd läktarenhet med egen entré och utan möjlighet för publiken som är inne på arenan att ta sig till eller från sektionen. Under 2019 fick vi dispens från detta villkor, men till säsongen 2020 kommer detta krav bli verklighet. I denna text kommer vi att redogöra bakgrunden till dessa förändringar, hur vi ser på dem och vad det kommer innebära.

Till alla våra hemmamatcher ansöker vi om tillstånd från Polisens rättsenhet. Rättsenheten utfärdar då tillstånd med en rad villkor som vi som klubb måste följa för att ha rätten att anordna publika arrangemang. Det här är ingen ny företeelse utan så har det varit under lång tid.

Om man tittar tillbaka på de senaste tio åren så har säkerheten och läktarkulturen i Sverige blivit bättre och bättre och stämningen på de allsvenska arenorna är världsledande. Publiken har vuxit i antal samtidigt som problemen, incidenterna och ordningsstörningarna minskat. En av de starkaste framgångsfaktorerna för detta har varit den strategi som tillämpats fram till förra året, där polisen, fotbollen och supportrarna jobbat gemensamt för att bidra till en bättre och säkrare miljö på våra matcher. Det har varit ett arbete som präglats av dialog och en gemensam vilja att bli bättre och arbeta bort de problem som fortfarande finns på våra läktare. Allsvenskan har setts som ett framgångsexempel när det gäller detta arbete och flera av de största ligorna i Europa har studerat vad som legat bakom utvecklingen i Sverige för att lära sig och ta efter. Inför förra säsongen så ändrades dock strategin från polisens sida, och den dialogbaserade strategin ersattes av en ny strategi där varken supportrar eller fotbollen inkluderades.

Under året så tillkom en rad nya krav på oss som förening (och även andra föreningar), bland annat tillämpningen av villkorstrappan som varit omtalad under säsongen 2019. Ett av dessa nya villkor handlade om hanteringen av publiken och logistiken på vår hemmastå. Villkoret sade att hemmastå ska hanteras som en stängd läktarsektion. Polisens syfte med detta krav är att man vill komma tillrätta med bengalbränningarna. Den praktiska innebörden av villkoret är att hemmastå ska ha en egen entré för att man ska ha möjlighet att visitera samtlig publik på denna sektion, och en följd av det är då att ingen publik inne på arenan ska kunna ta sig in på Västra Stå, och således så kan heller inte publiken på Västra Stå röra sig till andra läktarsektioner. Under 2019 så fick vi dispens från detta villkor och vi har jobbat hårt för att detta villkor inte ska bli gällande under 2020, men man har från polismyndighetens sida inte tagit hänsyn till våra argument för detta.

Att man har stängda läktarsektioner är inget unikt. Merparten av de större arenorna i Sverige fungerar helt eller delvis på detta sätt redan idag. En utmaning för oss är dock att Behrn Arena är byggd för att vara en öppen arena där man kan röra sig mellan läktarsektionerna och denna förändring kommer skapa utmaningar utifrån vår möjlighet att hantera logistiken och erbjuda all vår publik en bra service inne på arenan.

I Örebro har vi generellt en fantastiskt fin läktarkultur. Vår publik och våra supportergrupper skapar en fin stämning på våra matcher och har ett inkluderande och schysst förhållningssätt. Antalet våldsincidenter inne på arenan har varit noll. Vi ska inte slå oss på bröstet och säga att det inte finns några problem alls. Det finns fortfarande en del att jobba med och den formella ordningsstörning som fortfarande förekommer på våra läktare är bengalbränningarna. Från ÖSK:s håll är vi fast beslutna att ordningsstörningarna helt ska försvinna från våra läktare. Det innebär att vi även fortsatt är beredda att lägga fokus, resurser och energi på att förebygga detta. Vi tror dock inte att den inslagna vägen med de nya tillstånden är rätt väg att gå. Stängda läktarsektioner finns på många andra arenor och även vår bortasektion fungerar som en stängd sektion. På dessa platser brinner det betydligt fler bengaler än vad det gör på vår hemmastå. Vi tror på att gå tillbaka till den dialogbaserade strategin som varit framgångsrik och som även forskningen styrker är rätt väg att gå.

Vi vill understryka att vi tycker att dialogen med polisen lokalt i Örebro fungerar bra. Vi är tydliga med att föra fram våra åsikter och polisen är beredd att lyssna och resonera och vara pragmatiska. Riktlinjerna runt detta kommer från polisledningen centralt och därför är vår påverkansmöjlighet låg lokalt. Vi driver frågan tillsammans med flera andra allsvenska klubbar inom Svensk Elitfotboll som tillsammans med Svenska Fotbollsförbundet för diskussioner med högsta polisledningen.

Vi är självklart fast beslutna att göra någonting så bra som möjligt utifrån de förutsättningar som råder för att ge vår publik en så bra service som möjligt. Vi har i dialog med flera av våra supportrar tittat på hur vi kan skapa en så trevlig miljö som möjligt runt Västra Stå.

Rent praktiskt kommer det fungera som så att publiken till Västra Stå går in i en egen entré i det sydvästra hörnet av arenan. Den evenemangsyta som finns i detta hörn kommer delas på mitten med staketering och den södra delen kommer vara avsedd för publiken på södra läktaren och delen närmast Västra Stå kommer vara avsedd för hemmastå. Mittemellan dessa delar kommer det finnas kiosker och serveringsytor som vetter åt båda håll. Pizzabakeren kommer som vanligt hålla öppet och All Event tittar tillsammans med oss på hur vi kan hitta bra serveringsmöjligheter nedanför hemmastå och i gångarna under. Här inkluderar vi även våra supportrar för att titta på lösningar. Vi jobbar även hårt för att få till en serveringsyta på den norra sidan av Västra Stå, men där vet vi ännu inte hur tillstånden kommer se ut. Vi tittar också på att rama in och måla flera ytor tillsammans med våra supportrar för att skapa en bättre känsla och inramning,. Vår målsättning är att förändringarna inte bara ska upplevas som negativa utan att mycket positivt kan skapas utifrån detta.

Västra Stå är en fantastisk mötesplats för publik i alla åldrar och här skapas mycket av den stämning som påverkar hela arenan. Det är tillsammans vi spelar fotbollsmatcher och energin från läktarna är en viktig faktor för att ge spelarna energin för att vinna fotbollsmatcher. Vi hoppas att vår publik kommer sluta upp på det fantastiska sätt man brukar under 2020.

Vi kommer informera löpande fram till säsongsstart. Har man några frågor eller funderingar är man varmt välkommen att höra av sig till oss i ÖSK.

Tillsammans är vi allt!

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908