ÖSK Fotboll gör förändringar i den sportsliga organisationen

Foto: Bildbyrån / Johan Bernström

ÖSK Fotboll förändrar från och med den 12 mars sin sportsliga organisation. Huvudansvarige tränaren Axel Kjäll får ett utökat ansvar och kommer att tituleras Manager. Axels arbetsuppgifter kommer därmed även fortsatt att omfatta det sportsliga ansvaret för A-truppen i den ordinarie tränarrollen, men också ett ansvar för spelarrekrytering och strategiska utvecklingsfrågor – något som tidigare ingått i sportchefsrollen. I den nya managerrollen integreras tränaruppdraget med flera av de delar som tidigare legat hos sportchefen.

ÖSK Fotbolls styrelse har under 2018 prioriterat strategiska frågor för att effektivisera och ytterligare höja kvaliteten i det sportsliga arbetet, allt för att stärka klubbens position i svensk elitfotboll och successivt öka klubbens slagkraft i den kontinuerligt hårdnande konkurrensen i elitfotbollens toppskikt.

– Vi har gjort en noggrann genomlysning av vår sportsliga organisation under 2018 och analyserat hela klubbens arbetsmetodik, organisation och utvecklingsmöjligheter. I det arbetet har vi hela tiden strävat efter att optimera våra resurser och skapa möjligheter för ökade intäkter och höjd kvalitet i det sportsliga arbetet, säger ÖSK:s VD Simon Åström.

– Vi är mycket nöjda med tränarteamets arbete i alla delar och vi vill ge Axel Kjäll ett långsiktigt förtroende att leda hela den sportsliga verksamheten för A-laget. Han har all professionell och personlig kompetens som krävs för detta uppdrag och vi ser flera fördelar med denna förändring i organisationen och i Axels arbetsbeskrivning, fortsätter Åström.

– Jag känner en stolthet och glädje att få fortsätta jobba i ÖSK i en ny och spännande roll. Det är en härlig utmaning att få vara med och driva klubbens fortsätta utveckling framåt på detta sätt. Vi har ett väldigt starkt team runt hela den sportsliga verksamheten vilket är en stor trygghet, säger Axel Kjäll.

Förändringen innebär att sportchefsrollen i ÖSK kommer försvinna. Magnus Sköldmark, som har innehaft sportchefsrollen, har erbjudits en roll i den nya organisationen men har efter nio år i klubben valt att gå vidare mot nya utmaningar. Magnus kommer jobba kvar i organisationen till den 1 april för att säkerställa en bra överlämning.

– Magnus har under en lång tid betytt väldigt mycket för ÖSK:s verksamhet och utveckling. Det är tråkigt att han väljer att lämna, han är en uppskattad kollega. Samtidigt har vi naturligtvis respekt för hans beslut och önskar honom lycka till, säger Simon Åström.

ÖSK Fotbolls styrelse har under 2018 haft ett prioriterat fokus på att skapa förutsättningar för att optimera klubbens konkurrenskraft, där den sportsliga delen är en avgörande faktor i kombination med avsevärt ökade intäkter. En av slutsatserna i arbetet är alltså att den sportsliga organisationen bör förändras, vilket nu sker i och med att Axel Kjäll får ett helhetsansvar för resultatutvecklingen tillsammans med sitt team.

– ÖSK Fotboll presterar utifrån befintliga resurser goda sportsliga resultat såsom en av Sveriges mest etablerade elitklubbar, men vi är inte nöjda. Vi höjer ambitionsnivån i alla delar, sportsliga såväl som ekonomiska, förtydligar Simon Åström.

– Vår målsättning är att stärka vår position successivt, vi måste öka A-lagets slagkraft och vårt mål är tveklöst att på sikt konkurrera med de största klubbarna. Vi ska spela inför fler åskådare, våra supportrar, partners och medlemmar ska vara nöjda med våra prestationer. Det är vår plikt och vårt ansvar att arbeta mot mycket höga målsättningar, avslutar Åström.

I och med förändringen skriver klubben ett nytt avtal med Axel Kjäll med inriktningen att det ska vara långsiktigt, men som minst sträcker sig över säsongen 2020. Kjäll tillträder den nya rollen omgående.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908