Valberedningen föreslår Tina Hillding som ny ledamot i ÖSK:s styrelse

Foto: Magnus Wahman

Inför ÖSK:s årsmöten har valberedningen presenterat sitt förslag till styrelse i ÖSK Fotboll. Styrelseförslaget gäller både för föreningen Örebro SK Fotbollsklubb och bolaget ÖSK Elitfotboll AB. Mats Domberg, som de senaste två åren suttit i styrelsen, väljer att lämna på grund av tidsbrist och en planerad flytt till utlandet. Han föreslås ersättas av Tina Hillding, ekonomichef på Örebro Universitet.

Redan direkt efter förra årets årsmöte påbörjade ÖSK:s valberedning arbetet med att kartlägga och identifiera de behov som finns, för att komma fram till ett styrelseförslag till nästa års årsmöte. Valberedningens arbete har utgått ifrån ÖSK:s vision om att spela inför fullsatta läktare och löpande ta allsvenska medaljer och kvalificera sig för Europaspel. Den styrelseutvärdering Valberedningen genomfört och lämnat till styrelsen grundar sig på ett stort antal intervjuer med personer i och kring ÖSK och lyfter framförallt fram hur styrelsens effektivitet, affärskompetens och nätverk ska bli ännu starkare.

– Valberedningen har haft en långsiktig syn på styrelsens nuvarande och framtida struktur. Vårt mål har varit att på alla sätt stötta styrelsen i att nå vision och mål. I vår process har vi öppnat helt nya dörrar som det nu är upp till styrelsen att förvalta, säger Lars Bolin, ledamot i Valberedningen.

När det gäller valberedningens förslag till årsmötet så står det klart att Mats Domberg väljer att stiga åt sidan, och Tina Hillding föreslås som ny styrelseledamot. I övrigt föreslås inga förändringar.

Tina Hillding är utbildad civilekonom och har haft en rad befattningar i näringslivet. Hon har även undervisat i Företagsekonomi på Örebro Universitet. Sedan 2005 har hon haft olika befattningar som ekonomichef. 2014 blev hon vice vd i det av Örebro kommun helägda bolaget Örebro Rådus AB. Hennes roll var att stödja Örebros kommundirektör i styrning och utveckling av kommunens bolag. I juni 2018 anställdes Tina som Ekonomichef på Örebro Universitet där hon idag har sin anställning.

Valberedningens styrelseutvärdering grundar sig på följande fem punkter:
  • De riktlinjer som Valberedningen har att följa och som antogs vid det förra årsmötet
  • Var vi idag befinner oss i förhållande till vision och mål
  • Intervjuer med samtliga ledamöter i styrelsen
  • Intervjuer med partners och medlemmar
  • Medverkan vid ett antal styrelsemöten

Utvärderingen har lämnats över till styrelsen.

ÖSK:s Valberedning föreslår som ledamöter till föreningsstyrelsen 2019:
- Carl Pauly, ordförande 1 år (omval)
- Karin Sliwinska, ledamot 2 år (omval)
- Kent Norström, ledamot 2 år (omval)
- Tina Hillding, ledamot 2 år (nyval)
- Efwa Nilsson, ledamot 1 år
- Jasmin Benca, ledamot 1 år
- Mia Spendrup, ledamot 1 år
- Urban Hammar, ledamot 1 år

Dessa ledamöter föreslås också till styrelsen i ÖSK Elitfotboll AB.

ÖSK:s årsmöten hålls den 13 mars. Mer information hittar ni här: Information om ÖSK Fotbolls årsmöten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908