Information om ÖSK Fotbolls årsmöten

ÖSK Fotboll kommer hålla sina ordinarie årsmöten onsdagen den 13 mars i Hive’s lokaler på Nikolaigatan 10 i centrala Örebro. Först ut är bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB (publ) och den följs av föreningsstämman för Örebro Sportklubb Fotbollsklubb.

ÖSK kommer under den kommande veckan gå ut med inbjudningar till sina ordinarie årsmöten. Först ut är bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB (publ). Till bolagsstämman kallas alla aktieägare i ÖSK Elitfotboll, och de är också de som har rösträtt på stämman. Medlemmar i ÖSK Fotboll är också varmt välkomna att närvara på bolagsstämman, även om de inte är aktieägare. De har då inte rösträtt, men får ta del av information och möjlighet att ställa frågor.

Därefter är det dags för föreningens årsstämma. Hit är alla föreningens medlemmar välkomna och de har också rösträtt på föreningsstämman. På föreningsstämman genomförs de flesta större val, bland annat är det här man utser styrelse för föreningen och bolaget. Även ÖSK:are som inte är medlemmar är naturligtvis varmt välkomna att delta på föreningsstämman, de har dock inte rösträtt.

Mellan bolagsstämman och föreningsstämman kommer det även hållas intervjuer med ÖSK-profiler.

Under vecka 7 kommer kallelse och handlingar till bolagsstämman att publiceras på ÖSK:s hemsida och under vecka 8 sker motsvarande för föreningsstämman.

Information om ÖSK:s årsmöten
Plats: Hive’s lokaler på Nikolaigatan 10
17.15 Registrering bolagsstämma
17.30 Bolagsstämman startar
18.00 Registrering föreningsstämma
18.15 Föreningsstämman startar

Varmt välkomna hälsar styrelsen i ÖSK Fotboll!

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908