Frebran ny nationell samordnare

Rose-Marie Frebran utses till ny nationell samordnare för att stärka en positiv supporterkultur och motverka idrottsrelaterad brottslighet.

Kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth 

– Jag är mycket glad över att Rose-Marie Frebran har tackat ja till det här uppdraget. Med tanke på hennes bakgrund är hon det självklara valet för att föra det här viktiga arbetet vidare.

Kulturdepartementet har idag presenterat en ny nationell samordnare med uppdrag att biträda regeringen i arbetet med att stärka den positiva supporterkulturen och motverka idrottsrelaterad brottslighet. Landshövding Rose-Marie Frebran får uppdraget. 

Frågan om idrottsrelaterat våld har varit aktuell under en längre tid. Rose-Marie Frebran ska i egenskap av nationell samordnare stärka den kontinuerliga dialogen mellan de olika aktörerna i syfte att verka för ökat förtroende och samverkan mellan berörda myndigheter och organisationer på central, regional och lokal nivå.

Uppdraget gäller till och med den 31 december 2014.

Fakta om Rose-Marie Frebran

Rose-Marie Frebran är före detta kristdemokratisk riksdagsledamot och numera landshövding i Örebro län, därtill är hon vice ordförande i både Svenska fotbollsförbundet och Föreningen Svensk Elitfotboll. Hon har således lång erfarenhet från arbete inom såväl idrotten som politiken. Rose-Marie Frebran tog tidigt initiativ till att samla berörda parter i Örebro län i arbetet mot bråk vid och runt arenorna.


© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908