Jimmy Högberg engageras av SvFF inom fysiologi

Förstora bilden

Det är inte bara ÖSK Fotboll som vill använda Jimmy Högbergs kompetens i sitt arbete att stärka konkurrenskraften.

Svenska Fotbollsförbundet engagerar nu även Jimmy på halvtid i en roll som ansvarig för ämnesområdena Fotball Fitness/ Fysiologi på tränarutbildningarna på central nivå. Han kommer att bli ansvarig instruktör i A-utbildningen och dessutom arbeta med utvecklingsfrågor inom sitt ansvarsområde.

Jimmy ska också samverka med de andra SvFF- fysiologer och vara delaktig i arbetet med U-landslagen, 16-19 år.

- Självklart roligt att våra medarbetare uppmärksammas och blir erbjudna uppdrag på central nivå inom svensk fotboll, säger Jan Karlsson, Vd ÖSK Fotboll. I den mån det går att kombinera uppdrag, vilket det gör i detta fall, ser vi mycket positivt på personlig utveckling, vilket i detta fall kommer gagna alla parter, Jimmy, ÖSK och SvFF.

- Jag ser mycket positivt på rekryteringen av Jimmy, säger Urban Hammar Riksinstruktör SvFF. Han har en modern kompetensprofil, är mycket välutbildad och tillhör den nya generationen coacher som kombinerar ett specialistområde med gedigen utbildning som tränare. Hans förankring i elitfotbollen med ett fys-tränaransvar i en SEF-klubb garanterar att han är up-to-date och dagligen jobbar med tränare och spelare på hög nivå. Att han jobbar i Örebro SK är dessutom en trevlig omständighet ur min synvinkel.

- En grundsten i min filosofi är att mitt arbete ska utveckla svensk fotboll; på kort och lång sikt. Jag brinner för utbildning/utveckling av såväl spelare som ledare. Den situation jag nu hamnar i med ÖSK fotboll samt SvFF gör att jag dagligen får den chansen. Dessa två miljöer fyllda med skarpa ”fotbollshjärnor” är mycket inspirerande och jag kommer göra mitt allra bästa för att lyfta vår gemensamma nivå några procent till, säger Jimmy Högberg.

ÖSK Fotboll

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908