Öppet brev om poliskostnader i samband med elitidrott

Inom Svensk Elitfotboll fick vi via ett uppläst meddelande veta att Länspolismästaren i Stockholm har valt att gå emot sin egen styrelse och helt slopa den sk ”rabatten” på poliskostnader för idrottsevenemang i Stockholm.

Vi finner det här beslutet högst anmärkningsvärt och frågar oss om en Länspolismästare som väljer att gå emot sin styrelse i en så viktig fråga kan sitta kvar på sin befattning med bibehållet förtroende?

Länspolismästarens beslut är direkt kontraproduktivt och riskerar att provocera fram våld i samband med idrottsevenemang i Stockholm. Vi hoppas att detta inte är hans avsikt.

Föreningarna kommer inte att ha råd att driva sina arrangemang med publik med poliskostnader i storleksordningen 1 – 3.000.000,- per match. Biljettpriset skulle behöva höjas med 100:- per biljett eller mer, vilket skulle stänga ute många. Fotboll är hela svenska folkets sport, inte bara till för dem som har det gott ställt!

Med denna nya avgift hamnar vi i ett läge där kostnaden överstiger intäkterna. En konsekvens för föreningarna kan därför bli att tvingas spela helt utan publik.

Vi frågar oss därför om Länspolismästaren helt vill avveckla möjligheterna till elitidrottsupplevelser för Stockholmarna? Eller kanske bara för dem som har det sämre ställt? Vi hoppas även här att detta inte är hans avsikt!

Men - oavsett avsikt är bägge scenarierna ovan realistiska. Ansvaret för konsekvenserna måste tas. Att bara ”lyda order” utan att reflektera över konsekvenserna är en historiskt sett dålig ursäkt.

Inom fotbollen och ishockeyn har vi under en följd av år arbetat intensivt för att motverka våldshandlingar i samband med våra arrangemang. I det arbetet har vi kommit långt. Även om vi haft några få bakslag har trenden varit tydlig i rätt riktning. Vi inom idrotten har tagit vårt ansvar på allvar!

Inför den här säsongen har vi inom fotbollen dessutom initierat ett särskilt projekt, ” Stå upp för fotbollen”, tillsammans med några av våra viktigaste samarbetspartners, där vi har särskild fokus på våra tre största klubbar i Stockholm. Det är ett femårigt projekt som sedan skall integreras i våra föreningars ordinarie verksamhet. Det riskerar nu att slås i spillror.

Vi, våra lag, våra sponsorer och våra fans har gått samman. Vi har skapat en dialog och ett samförstånd om hur vi går framåt. Vi har redan kommit långt med detta. Att inkludera varandra i dialogen, att samlas kring glädjen i fotbollen!

Det är bevisat att utanförskap skapar grogrund för huliganism. Därför är vårt ställningstagande att jobba med våra fans, inte mot, helt avgörande för den framgång vi nu ser.

Polisens besked om nya kostnader är ett slag i ansiktet på detta arbete! Detta, om något, kommer att skapa avstånd och myndighetsförakt. Det handlar inte om att vi inom elitfotbollen är ”snåla” och försöker spara kostnader. De avsevärda resurser vi frivilligt lägger (över 50 miljoner per år) visar på motsatsen och har gett stora resultat.

Vad det handlar om är att Länspolismästarens självsvåldiga beslut att ta ut denna skyhöga avgift kommer att drabba lagen hårt. Det förtroende som vi byggt upp med fansen, klubbarna och polisen kommer att slås i spillror av ett tjänstemannabeslut som ingen förstår.

Vi är på rätt väg. Vi har tagit ett jätteansvar själva. Ordningen och dialogen är bättre än någonsin.

Att då slå till med helt nya mångmiljonpålagor i rakt motsatt riktning till vad alla talar om – det riskerar att skapa en avgrundsdjup klyfta mellan polisen och fotbollens fans.

Vi vill ha fest och glädje på våra matcher. Vi vill ha lugn och trygg stämning baserat på de senaste årens mycket framgångsrika arbete vi gjort tillsammans med våra fans.

Länspolismästarens egna beslut, i strid med hans egen styrelses rekommendation, i strid med regeringens utredares rekommendation och i strid med den gemensamma erfarenhet vi har av hur vi skall arbeta med frågan är en katastrof för idrotten i Stockholm.

Hans agerande tyder på okänslighet för den politiska verkligheten, svenska folkets syn och en stor majoritet bland landets idrottssupporters.

Och det som är ännu allvarligare, han provocerar medvetet eller omedvetet just de grupper som vi med gemensamma krafter vill få att utvecklas till positiva supporters för svensk idrott, som höjer stämningen på våra arrangemang i stället för att ödelägga dem genom olämpligt uppträdande. Om klubbarna tvingas stänga arenan för publik, sälja sina bästa spelare eller i värsta fall dra sig ur serien – hur kommer ordningsläget i Stockholm då att se ut?

Flera års målinriktat arbete över hela landet riskerar att omintetgöras genom ett ogenomtänkt beslut. Frågan är om inte ett sådant beslut rent av kan betraktas som farligt för samhället och allmänheten?

Vi inom Svensk Elitfotboll anser att den här frågan är så viktig att vi dessutom bett att få träffa Justitieministern för särskilda överläggningar. Vi har blivit nekade ett sådant möte med motiveringen att regeringens utredning pågår

.

Man kunde ju hoppas att även polismyndigheten i Stockholm följde sin egen styrelses beslut att också avvakta utredningens slutbetänkande innan man vidtar åtgärder som riskerar att kullkasta flera års arbete för att förbättra miljön kring våra stora idrottsevenemang.

Vi har tagit vårt ansvar för läktarfrågorna. Vi har satsat stora resurser på att få lugn på våra arenor, byggt en dialog med våra fans och till stor utsträckning lyckats skapa förbättring. Vi backar inte för vår del av ansvaret! Vi backar inte för att fullfölja arbetet och skapa den bästa arenaupplevelsen för alla!

Den naturliga gränsen för ansvar i samband med idrottsarrangemang är att arrangören tar ansvar på själva arenan och polisen ansvarar för ordningen utanför. I en demokrati är det polisens ansvar att svara för invånarnas säkerhet på allmänna platser, finansierat via våra skatter.

Genom Länspolismästarens beslut riskerar elitidrotten i Stockholm att slås ut. Vem är beredd att ta det ansvaret?

Det är dags att någon kliver fram innan det är för sent.

Vi uppmanar därför ansvariga politiker och polisen i Stockholm att ta ansvar, att göra rätt och göra det nu - innan det är för sent!

Svensk Elitfotboll

Lars-Christer Olsson, Ordförande

Mats Enquist,

Generalsekreterare

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908