ÖSK Fotboll och Örebrokompaniet utökar samarbetet

ÖSK Fotboll engagerar sig ytterligare i marknadsföringen av Örebroregionen i samverkan med Örebrokompaniet.

Arbetet att stödja jubileet Örebro 2010 är första stora projektet för samverkan, ambitionen är att se över ytterligare samverkansformer för framtiden.

Parterna ser stora möjligheter i ÖSK Fotbolls starka varumärke och det massmediala genomslag som fotbollen har nationellt och internationellt.

Även ÖSK Fotbolls roll som goda ambassadörer utgör viktiga inslag både inom som utanför Örebroregionen.

 

 

För mer information kontakta:

Jan Karlsson, ÖSK Fotboll 019-16 73 06

Björn Fransson, Örebrokompaniet 019- 21 56 58

ÖSK Fotboll

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908