Information gällande protest okvalificerad spelare

ÖSK Elitfotboll AB (ÖSK) har idag 2009-10-29, inlämnat en överklagan till SvFF besvärsnämnd gällande SvFF – Disciplinnämndens (DN) beslut 2009-10-08 avseende fråga om Wanderson do Carmo (”Wanderson”) var okvalificerad att delta i matchen GAIS – ÖSK 2009-09-28 och ger följande skäl till överklagandet:

DN synes ha accepterat GAIS resonemang om att p. 24.4 st 3-5 i Tävlingsbestämmelserna (se kursivt nedan) inte är tillämpliga i detta fall. ÖSK ifrågasätter starkt detta ställningstagande och anser det motsatta, att tävlingsbestämmelserna är tillämpliga.

Vi har dessutom varit i kontakt med SvFF´s tävlingskommitté samt Migrationsverket i ärendet och utfallet av dessa kontakter har stärkt vår övertygelse att det är av vikt att saken vidare prövas. ÖSK anser det viktigt att bringa klarhet i hur vi fotbollsklubbar skall tolka nuvarande tävlingsbestämmelser så att liknande fall inte skall vara föremål för fri tolkning, utan att det med all önskvärd tydlighet framgår vad som gäller.

 

TB 24.4 st 3-5:

St. 3.      Om spelaren efter en i Migrationsverkets bestämmelser fastställd viss tids vistelse i landet, under vilken det inte föreligger krav på uppehållstillstånd, måste ansöka om uppehållstillstånd för att förlänga sin rätt att uppehålla sig i landet, ska spelaren senast en vecka efter att uppehållstillståndet delgivits spelaren, skicka kopia till SvFF.

 

St. 4.      Om spelaren inte senast dagen före tillståndskravets inträde enligt föregående stycke ansökt om uppehållstillstånd, upphör utfärdat speltillstånd att gälla med omedelbar verkan. Spelare som deltagit i match sedan speltillstånd förfallit är att betrakta som okvalificerad spelare. Sedan speltillstånd förfallit på angivet sätt, kan nytt speltillstånd utfärdas först när spelare till SvFF gett in en kopia av en till

Migrationsverket ingiven ansökan om uppehållstillstånd.

 

St. 5.         Om spelaren underlåter att skicka kopia av Migrationsverkets beslut om uppehållstillstånd kan SvFF återta tidigare utfärdat speltillstånd för spelaren och besluta om påföljd.

© Örebro sportklubb Stolthet, hjärta och passion sedan 1908