Med anledning av domen mot vår spelare Michael Jidsjö

ÖSK Fotboll vill med all önskvärd tydlighet omtala vårt starkaste avståndstagande från de handlingar som Michael Jidsjö nu dömts för,

ringa misshandel och våldsamt motstånd mot tjänsteman.

Det är vidare av vikt att vi som arbetsgivare och föredöme inom elitidrott i framgång också tar vårt aktiva ansvar för medarbetare som inom rimliga gränser agerat mot de principer som både samhällets rättssystem och vi står för.

Som aktiv samhällsaktör ser vi det som en oerhört viktig uppgift, så länge individen själv ser och tar aktivt ansvar för sin egen utveckling, att stödja och hjälpa individen till att bli en god medborgare.

Vidare ser ÖSK Fotboll en möjlighet att Michael Jidsjös agerande leder till eftertänksamhet hos andra ungdomar, likväl som att Michael själv får en möjlighet att visa för både ÖSK Fotboll och samhället att man kan förändras och istället bidra i motsats till att belasta samhället.

För ÖSK Fotboll

Jan Karlsson, VD

Lennart Sjögren, Sportchef

© Örebro sportklubb Stolthet, hjärta och passion sedan 1908