Styrelsen vald under kvällens årsstämmor

Från vänster: Martin Matteusson, Kristian Hugmark, Erik Tengroth, Karin Sliwinska, Johan Görtz, Staffan Werme och Lars Larsen.

I dag hölls ÖSK Fotbolls årsstämmor. Under stämmorna valde medlemmarna Lars Larsen på omval som ordförande samt Erik Tengroth och Martin Mattuesson på nyval som ledamöter. Årsmötet beslutade även om de motioner som inkommit från medlemmar.

Under måndagskvällen samlades över hundra personer på Restaurang Tillsammans för ÖSK Fotbolls årsstämmor. Medlemmarna gick på valberednings förslag och valde Lars Larsen som ordförande i ett år till. Desstutom valdes Karin Sliwinska, Kristian Hugmark och Johan Görtz för omval samtidigt som Staffan Werme har ett år kvar på sin mandatperiod. Två nya ledamöter i form av Erik Tengroth och Martin Matteusson valdes in i styrelsen på en mandatperiod på två år.

Under föreningsstämman behandlades även de tre motioner som inkommit. Där valde stämman att bifalla motion 2 och 3 enligt styrelsens förslag medan motion 1 gick votering där stämman valde att bifalla även motion 1. Se respektive motion i sin helhet här.

Under mötet fanns även ÖSK:s herr- och damlag på plats och mellan de två stämmorna intervjuades Dennis Gabrielsson, Agnes Andersson, Christian Järdler och David Seger.

Efter stämman presenterade styrelseordförande Lars Larsen även att man kommit överens med herrlagets huvudtränare Christian Järdler om ett nytt avtal. Läs mer om den nyheten här.

Här är ÖSK:s styrelse efter kvällens stämmor:
Lars Larsen, ordförande 1 år (omval)
Karin Sliwinska, ledamot 1 år (omval)
Staffan Werme, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
Kristian Hugmark, ledamot 1 år (omval)
Johan Görtz, ledamot 1 år (omval)
Erik Tengroth, ledamot 2 år (nyval)
Martin Matteusson, ledamot 2 år (nyval)

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908