Inför årsmötet - Nya förslag till val av valberedning

ÖSK Fotbolls årsmöten närmar sig och den 11 mars kommer såväl bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB och föreningsstämman för Örebro SK Fotbollsklubb att gå av stapeln. När det gäller val till valberedning har det inkommit nya förslag och med anledning av det är fullmaktsformuläret tillfälligt borttaget från hemsidan för uppdatering.

Det har inkommit två förslag till val av valberedning. Båda dessa förslag ligger publicerade bland handlingarna till årsmötet. Efter att det andra förslaget inkommit så behöver fullmaktsformuläret uppdateras, och därför är fullmaktsformuläret tillfälligt borttaget från hemsidan.

Fullmaktsformuläret kommer återigen finnas tillgängligt på hemsidan måndagen den 1 mars, och då återkommer vi också med en uppdatering om hur röstningsförfarandet kommer gå till mellan de olika förslagen till valberedning.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908