Tre nya namn föreslås till styrelsen i ÖSK Fotboll

Inför årsmötet den 11 mars nominerar Valberedningen tre nya namn till styrelsen för ÖSK Fotboll, samtidigt som två ledamöter, Tina Hillding och Kent Norström, på egen begäran inte ställer upp för omval. De tre föreslagna är Hans Tedsjö, Kristian Hugmark och Johan Görtz.

- Valberedningen har särskilt letat efter personer som genom sina nätverk och sin drivkraft ska bidra till att skapa ekonomiska och organisatoriska förutsättningar i arbetet med att göra ÖSK till en ständig medaljkandidat, säger Valberedningens sammankallande Karl-Ove Andersson.

- Jag vill tacka de ledamöter som nu lämnar styrelsen. De har lagt ned hela sin själ i arbetet med att göra ÖSK till en toppklubb på alla plan. Jag ser fram emot att få arbeta med de ledamöter som föreslås till den nya styrelsen. Vi kommer att fortsätta att jobba hårt för att vår stora supporterskara ska få uppleva underhållande och vinnande fotboll, säger ÖSKs ordförande Carl Pauly.

Så här presenterar sig de nya ledamöter som Valberedningen föreslår till ÖSK Fotbolls styrelse:

Hans Tedsjö
"Civilingenjör och entreprenör som jobbat många år med kommunikation och förändringsprocesser inom svenskt näringsliv med bolag som Volvo CE, Ford, Holmen, SJ mfl.
Jag är idag ordförande inom ÖSK Ungdom och vill om jag väljs till ledamot i ÖSKs styrelse lägga stort fokus på få fram och utveckla unga välutbildade spelare, men också på hur vi ska öka attraktiviteten i vår produkt för såväl sponsorer som publik.”

Kristian Hugmark
”Advokat, pappa och ÖSK:are, i obestämd ordning. Jag är delägare i advokatbyrån Roschier i Stockholm med ansvar för konkurrensrätt. Vi hjälper några av Sveriges största företag med frågor kring transaktioner, samarbetsavtal, regelefterlevnad och statligt stöd. Om jag blir invald i styrelsen kommer jag, med ett kombinerat affärs- och supporterperspektiv, jobba hårt för att tillvarata den kraft och kompetens som finns runt ÖSK för att förverkliga vår vision om att bli ett etablerat topplag utan att tumma på vilka vi är och vad vi står för. Vi ska verkställa de bästa idéerna, vare sig de kommer från gamla örebroare i Stockholms näringsliv eller från Västra Stå.”

Johan Görtz
”Entreprenör som älskar ÖSK. Jag är VD för förvaltningsbolaget Esswege Fastigheter, delägare i Görtz Fastigheter samt i fastighetsbolaget In Frigore som nyligen gått in som huvudsponsor för ÖSK:s damlag. Efter att nyligen ha slutat som tränare för 12 åriga sonens fotbollslag i ÖSK, så får jag genom denna nominering förhoppningsvis chansen fortsätta att jobba hårt för klubben jag brinner för. Jag kan utveckling och affärer och den kunskapen tar jag med mig in i styrelsearbetet.”

Valberednings fullständiga förslag till årsstämman den 11 mars 2021:

  • Carl Pauly, ordförande 1 år (omval)
  • Karin Sliwinska, ledamot 2 år (omval
  • Urban Hammar, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
  • Fredrik Nordback, ledamot 1 år kvar på mandatperioden
  • Jenny Hermansson, ledamot 1 år kvar på mandatperiod
  • Staffan Werme 1 år kvar på mandatperioden
  • Kristian Hugmark 2 år (nyval)
  • Hans Tedsjö 2 år (nyval)
  • Johan Görtz 2 år (nyval)

Kontaktuppgifter:
Karl-Ove Andersson, sammankallande för Valberedningen, 070-954 83 87

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908