Inbjudan till ÖSK Fotbolls årsmöten

Torsdagen den 11 mars går ÖSK:s årsmöten av stapeln. Årsmötena kommer sändas live och röstningsförfarandet kommer ske via ombud. Först ut är bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB tätt följt av ÖSK Fotbolls föreningsstämma.

I maj i fjol genomförde ÖSK Fotboll sina årsmöten digitalt som en följd av corona-pandemins påverkan på samhället. Mötena kunde följas via ÖSK Fotbolls hemsida och alla medlemmar och aktieägare kunde rösta genom att skicka in ett fullmaktsformulär i förväg som hanterades av medlemsutskottets ordförande Willy Höglund.

Förfarandet på årets årsmöten kommer vara detsamma och här under hittar ni all information ni behöver inför årets möten.

Hur kan jag följa mötena?
Årsmötena, såväl bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB och föreningsstämman för ÖSK Fotbollsklubb, kommer sändas live via oskfotboll.se.

När mötena startar klickar du på länken och ansluts då direkt till sändningen. Det är en öppen länk, vilket innebär att vem som helst har möjlighet att titta på sändningen. Sändningen kan följas via dator, smart telefon, surfplatta eller andra enheter så länge det finns en internetuppkoppling. Om du på mötesdagen inte längre kommer åt denna text så kommer du att hitta länken för att ansluta till sändningen på ÖSK:s hemsida (oskfotboll.se) samma dag som mötet genomförs.

Hur kan jag göra min röst hörd?
Eftersom medlemmar och aktieägare inte kan närvara på mötet så kommer rösterna att ske via fullmakt till ombud. Willy Höglund, som är ordförande i ÖSK:s medlemsutskott, kommer agera ombud för samtliga medlemmar och aktieägare som så önskar och lämnar in en fullmakt.

Under Dokument och rapporter kommer det från och med torsdagen den 25 februari att finnas två fullmaktsformulär, ett som avser föreningsstämman (detta kan användas av de som är medlemmar i ÖSK Fotboll) och ett som avser bolagsstämman (detta kan användas av de som är aktieägare i ÖSK Elitfotboll AB). Är man både medlem och aktieägare så kan man använda båda.

Med fullmakterna ger du Willy Höglund rätten att rösta för dig på stämmorna, och han måste då framföra din röst i enlighet med vad du anger i fullmaktsmallen. I mallen kan du antingen kryssa i att Willy ska framföra dina röster fullt ut i enlighet med styrelsens rekommendationer, eller så anger du själv om du vill rösta ja eller nej på respektive fråga. Vid det senare alternativet så väljer du själv om du vill lägga din röst i samtliga frågor eller i några färre utvalda.

I fullmaktsformulären (tillgänglig från och med 25/2) förklaras detta djupare och har du några frågor eller tycker att något är oklart är du varmt välkommen att kontakta Simon Åström, klubbchef och vd, på simon.astrom@oskfotboll.se eller 0739-09 09 90.

Du väljer själv om du vill skriva ut formulären och fylla i dina uppgifter eller skriva in dem digitalt. Fullmakten kan sedan skickas via e-post eller vanlig post.

Om du inte har skickat in en fullmakt kommer det inte finnas någon möjlighet att rösta på mötena.

Hur tar jag del av dagordning och underlag inför årsmötena?
Samtliga handlingar finns upplagda på ÖSK:s hemsida: Dokument och rapporter.

Kan jag ställa frågor under mötets gång?
Om du vill ställa frågor under mötets gång så går det bra genom att skicka dem till reception@oskfotboll.se. Vi kommer ha en moderator på plats som bevakar de frågor som kommer in. Vår ambition är att svara på så många frågor som möjligt, men vi reserverar oss för att vi av tidsskäl kan sålla bort vissa frågor om de är av allmän karaktär som inte direkt har en påverkan på årsmötet. Den typen av frågor kommer vi försöka besvara i andra forum.

Om jag har frågor med anledning av årsmötena?
Du är när som helst välkommen att kontakta ÖSK:s klubbchef och vd Simon Åström på simon.astrom@oskfotboll.se eller 0739-09 09 90, oavsett vad din fråga gäller.

Tider för mötena
Båda årsmötena går av stapeln den 11 mars med följande starttider:

  • 17.30 Bolagsstämma för ÖSK Elitfotboll AB
  • 18.00 Föreningsstämma för ÖSK Fotbollsklubb

Varmt välkomna önskar styrelsen i ÖSK Fotboll

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908