Kallelse och inbjudan till bolagsstämma

Den 11 mars är det dags för ordinarie bolagsstämma i ÖSK Elitfotboll AB (publ). Samtliga aktieägare har kallats till stämman och även medlemmar i ÖSK Fotboll är varmt välkomna att närvara för att ta del av informationen. Stämman kommer ske digitalt och sändas via ÖSK:s hemsida. Röstningsförfarandet kommer ske via fullmakt till ombud, likt senaste bolagsstämman i maj 2020.

Samtliga underlag, såsom årsredovisningar, valberedningens förslag samt fullmaktsblanketter kommer publiceras på ÖSK:s hemsida den 18 februari. Då kommer även mer detaljerad information om röstningsförfarandet att publiceras. Fullmakter kommer kunna lämnas in fram till den 9 mars.

Aktieägarna är efter bolagsstämman varmt välkomna att närvara på den efterföljande föreningsstämman i Örebro SK Fotbollsklubb. Inbjudan till och information om föreningsstämman kommer att publiceras på hemsidan den 18 februari.

Kallelsen till bolagsstämman har offentliggjorts genom mail till samtliga aktieägare samt genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar samt i Aftonbladet. Den finns också tillgänglig på ÖSK:s hemsida. Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska vara införd i den av ÖSK Elitfotboll AB förda aktieboken senast den 9 mars.

Handlingar kan även sändas till de aktieägare som så begär och meddelar sin postadress till ÖSK.

Varmt välkomna önskar styrelsen i ÖSK Elitfotboll AB

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908