ÖSK:s ekonomiska bokslut för 2020

Foto: Bildbyrån / Johan Bernström

ÖSK Fotbolls ekonomiska bokslut för 2020 är färdigställt. Det ska formellt fastställas av styrelsen för att sedan offentliggöras i sin helhet tillsammans med handlingarna inför klubbens årsmöten. Klubben vill dock redan nu presentera huvuddragen av det preliminära resultatet i ÖSK Elitfotboll AB.

– Det har varit ett ansträngande år på många sätt och vis, inte minst ekonomiskt. För bara åtta månader sedan fanns det en osäkerhet runt klubbens överlevnad. Tack vare en rad åtgärder och mycket stöd så har vi lyckats parera coronapandemins verkningar hyggligt, så här långt. Bokslutet är bara en mätning av nuläget, vi befinner oss fortfarande mitt uppe i pandemin och det finns en osäkerhet runt hur länge effekterna av restriktioner och andra åtgärder kommer följa oss. Ska man likna det vid en fotbollsmatch kan man väl säga att vi lyckats kämpa oss till ett oavgjort resultat i halvtid, och nu går vi in i en tuff andra halvlek, säger Simon Åström, vd för ÖSK Fotboll.

Om vi tittar på intäkter som är kopplade till företagspartners och sponsorer, matchintäkter (årskort, biljetter och kiosk) samt spelarförsäljningar, intäktsslag som alla påverkats direkt av coronapandemin, så har ÖSK tappat 11,9 miljoner kronor i intäkter jämfört med året innan. Tappet hade varit ännu större utan flera av de initiativ som tagits under året. Att supportrar efterskänkt sina årskort och köpt stödbiljetter samt att många partners lojalt har stått vid vår sida har hållit intäkterna uppe.

ÖSK har erhållit statliga stöd om 7,6 miljoner kronor. Dessa kommer primärt från regeringens direktstöd till idrotten men innefattar även lättnader i arbetsgivaravgifter och stöd för korttidsarbete.

Utifrån klubbens egna besparingsprogram så har vi genom att anpassa organisationen, strukturera om verksamheten, förhandla om avtal och allmänt hålla nere kostnader sparat 8 miljoner kronor jämfört med föregående år, exklusive personalkostnader och avskrivningar. Räknar man in personalkostnader så är motsvarande besparing 5,7 miljoner kronor.

Tack vare allt stöd och alla de åtgärder som klubben vidtagit så kommer ÖSK Elitfotboll AB:s resultat på sista raden att vara negativt om cirka 100 000 kronor, alltså väldigt nära ett plus/minus noll-resultat.

– Utifrån hur situationen såg ut i våras så känns det naturligtvis fantastiskt bra att kunna presentera ett sådant här bokslut. Vi har dock fortfarande massiva utmaningar framför oss och det finns en stor osäkerhet runt hur 2021 kommer att se ut ekonomiskt. Vi ser att sponsormarknaden av naturliga skäl är tuffare än tidigare och vi vet inte om eller när vi kan börja välkomna publik tillbaka till Behrn Arena. Det är också oklart vilka möjligheter det kommer finnas att erhålla statliga stöd i år. Vi får alltså inte vaggas in någon falsk trygghet att ”det här är lugnt”. Det kommande året kommer att hanteras med högsta beredskap för olika scenarier, säger Simon Åström.

Avslutningsvis vill ÖSK Fotboll passa på att tacka alla som varit med och bidragit så här långt.

– Dels har vi alla medarbetare som har kämpat på ett fantastiskt sätt hela året. De har hanterat permitteringar och ställt upp med frivilliga löneavståenden samtidigt som de varit kreativa, positiva och lojala och gjort allt för att alla ÖSK:are ska känna sig nära klubben under ett svårt år. Sedan, och framför allt, vill vi tacka alla supportrar, partners och Örebro Kommun för ovärderligt stöd. Ni har inte bara bidragit ekonomiskt för att hjälpa oss under detta år, utan alla de initiativ ni tagit och all kontakt med klubben ni haft har gett oss massor med energi som vi bär med oss in i 2021. Ni är alla svartvita hjältar, avslutar Simon Åström.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908