Styrelsen summerar första halvan av verksamhetsåret

Foto: Bildbyrån/Johan Bernström

Hej alla ÖSK-vänner!

Det är dags att summera första halvan av verksamhetsåret 2020.

Som för alla så har den första halvan av 2020 varit mycket annorlunda för styrelsen. Vi tvingades att ändra inriktning på vårt arbete i månadsskiftet februari/mars, från framåtriktade aktiviteter till akut planering av hur vi tillsammans med verksamheten skulle hantera Coronapandemin. Under perioden mars–maj så genomfördes i stort sett löpande möten med styrelsen varannan vecka, allt för att hantera rådande situation, det framåtriktade arbetet fick stå tillbaka. Den 28 maj genomfördes en virtuell årsstämma där vi tillsammans bland annat fattade beslut om att fusionera in ÖSK Söders damverksamhet i ÖSK Fotboll. För styrelsen innebar även stämman att vi fick välkomna tre nya ledamöter, Jenny Hermansson, Fredrik Nordback och Staffan Werme. Med dessa nya namn i styrelsen fick vi in kompetenser som på ett bra sätt matchar de strategiska fokusområden som styrelsen och verksamheten arbetar med för att utveckla klubben. Under de snart tre månaderna som förflutit sedan årsstämman har mycket hänt. Allsvenskan har startat och halva säsongen är redan avklarad, transferfönstret har öppnat och stängt och vår nya styrelse har hunnit formera sig och påbörjat arbetet med fokus på fortsatt utveckling.

Om vi börjar med att summera den sportsliga prestationen kan vi konstatera att vi i skrivande stund ligger på en 11:e plats i tabellen. Det är vi självklart inte nöjda med. Under perioder har vi varit nöjda med såväl vårt spel som våra resultat men under vissa perioder har det funnits mer att önska. Vi känner dock att vi utvecklas löpande. Vi är ett hårt arbetande lag som har lyckats få till en hög stabilitet i det defensiva spelet. Offensivt har vi under perioder hållit en hög kvalitet och god variation i spelet, men vi har haft vissa svackor där vi inte fått till den fart vi önskar. Med en högre effektivitet allra längst fram så hade vi legat betydligt högre upp i tabellen, enligt de ambitioner vi har. På spelarsidan har sex spelare gjort allsvenska debuter i år; Erik Björndahl, Dennis Collander, Andreas Skovgaard, Benjamin Hjertstrand, Robin Book och David Seger. Under sommaren har lånet av Jack Lahne avslutats och Arvid Brorsson, Alfred Ajdarevic, Helmer Andersson, Fabio och Robin Book har lånats ut. Vi har presenterat tre nyförvärv i Deniz Hümmet, Rasmus Karjalainen och Romain Gall.

Styrelsen har som uppgift att följa upp och stödja verksamhetens arbete inom de beslutade fokusområdena, allt för att skapa resultat, stärka varumärket, öka engagemanget runt ÖSK Fotboll och öka omsättningen. En omsättning som bygger på en sund och stabil ekonomi.

Fotbollsrådet, som består av styrelsemedlemmar samt VD och Manager har under våren fortsatt att arbeta med att skapa förutsättningar för en kvalitativ akademi. En akademi som har som mål att fostra framtida spelare till ÖSK, och övriga fotbollsvärlden. Utveckling av och förstärkning av ledarstaben, utveckling och utbildning är viktiga delar men även att marknadsföra spelare och strategiskt arbeta med spelarnas utveckling. Det är därför glädjande att konstatera att 14 akademispelare från och till tränat med A-laget, att nio stycken fått speltid i de få träningsmatcher som spelats. Vidare att vi har 14 spelare från vår akademi i olika landslag. De mål styrelsen satt på akademin är att bibehålla den 4-stjärniga statusen och långsiktigt nå fem stjärnor. Den sista stjärnan uppnår man när en akademi visar att man utbildat spelare som tar kliv utanför Allsvenskan och blir utlandsproffs. Det finns således två syften med att styrelsen ser akademin som ett viktigt strategiskt fokusområde, dels för att utveckla egna spelare till vårt A-lag men även för att kunna utbilda spelare som blir utlandsproffs och som därigenom bidrar till att öka omsättningen.

Spelarförsäljning är det enskilda område som kan ha störst påverkan på omsättningsmålet. Vi vet av erfarenhet och genom att se på hur andra klubbar gjort sin ekonomiska förflyttning hur viktigt det är att strategiskt och fokuserat arbeta med spelarförsäljning. Vi vet även att det är ett mycket svårt område, ett område där snabba kast, spekulation och ibland inte helt logiska beslut fattas. Vi har som mål att varje år genomföra ett antal försäljningar. Vissa år har vi lyckats bättre och vissa år har vi av olika anledningar inte varit lika framgångsrika. Vår strategi framåt är att vi via vår akademi och ett väl utvecklat nätverk skall bli en attraktiv och aktiv förening för såväl de som vill investera i våra spelare som de som vill utveckla spelare hos oss, spelare som sedan kan ta klivet ut i Europa för att utvecklas ytterligare.

Styrelsen känner en stor glädje i att ännu en gång kunna inkludera damer och flickor i den sportsliga verksamheten. Bifallet för styrelsens förslag, att fusionera in ÖSK Söders damverksamhet i ÖSK Fotboll var ett första steg på en resa. En resa där målet är att ÖSK Fotboll är representerade i Sveriges högsta serier på såväl dam- som herrsidan. Under 2020 kommer vi fokusera på att se till att fusionen kommer på plats fullt ut under 2021.

Arenaupplevelse/Publik/Digitalisering är ett område som har en tydlig koppling till engagemang och intresset för föreningen. Många av er som följer föreningen och som på ett eller annat sätt engagerar er i föreningen har många tankar och idéer om vad som behöver göras inom dessa områden. För styrelsen är det självklart att detta är ett prioriterat fokusområde. Utvecklingen av vår arena är av största vikt för att vi skall kunna erbjuda en attraktiv upplevelse, styrelsen är aktiv i den dialog som förs om utvecklingen av arenaområdet och stödjer och supporterar verksamheten i de olika forum och projekt som har utvecklingen på agendan. Att vi i framtiden skall kunna erbjuda vår publik en upplevelse som engagerar flera olika målgrupper är för oss av största vikt. Som ett led i detta arbete genomför ÖSK olika satsningar för att utveckla vårt erbjudande. Med den kompetens som styrelsen besitter, inom framförallt digitalisering, kan vi på ett aktivt sätt delta i arbetet med att nå de mål som vi arbetar med inom detta fokusområde.

Nya intäktströmmar, ett område som både är intressant och utmanande. Det ger utrymme till kreativitet, det handlar om att finna intäkter utför det givna. Det är både initiativ som kan ge effekt på kort sikt och mer långsiktiga aktiviteter. Utvecklingen av Eyraområdet, investeringsforum och forskningsprojekt är olika områden som styrelsen har på prioriteringslistan. Målsättningen är att finna nya intäktsmöjligheter som löpande kan bidra med betydande belopp som komplement till de mer traditionella som spelarförsäljningar, publik och partnerförsäljning.

Vi i styrelsen är stolta och tacksamma över att få ha ert förtroende att leda klubben vidare. Det är ibland lätt att titta på lagets senaste prestation på planen och konstatera att vi inte tagit några kliv framåt och säga -det går aldrig! Vi i styrelsen vill understryka att vi är på en resa och har satt upp tuffa mål som vi skall nå för att utvecklas. För vi vill utvecklas, vi tror inte på att vi för alltid skall vara ett mittenlag. Vi har en dröm och vision att Örebro når Europa. För att den drömmen någon gång i framtiden skall bli uppfylld så krävs hårt jobb. På vägen kommer vi nå framgång och vi kommer att misslyckas, tvingas ta ett steg tillbaka och göra om, göra rätt, men vi kommer att fortsätta framåt. Vi känner stolthet för det uppdrag vi har och vi har passion för det vi gör. Vårt hjärta bultar för ÖSK! Nu ser vi framåt på del två av året 2020 och hoppas att vi kommer att få välkomna er tillbaka till Behrn Arena och att vi fortsätter att utvecklas, på planen, i verksamheten och i styrelserummet.

Tillsammans är vi allt.

Styrelsen ÖSK Fotboll

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908