Nu drar arbetet igång med att förbereda för uppstarten av ÖSK:s damlag

På årsmötet den 28 maj godkände medlemmarna i ÖSK Fotboll styrelsens förslag – att starta damfotboll genom ett övertagande av ÖSK Söders damlag. Nu när beslutet är klubbat kan föreningarna äntligen börja förbereda det formella övertagandet och börja arbetet med hur damverksamheten ska byggas upp inom ÖSK Fotboll.

Från början var planen att rösta om frågan på ÖSK Fotbolls ordinarie årsmöte i mars med målet att damlaget skulle kunna starta säsongen i Division 1 som en del av ÖSK Fotboll. När Corona-pandemin medförde att årsmötet flyttades så försköts även tidsplanen för övertagandet på grund av de reglementen och tidsbegränsningar som finns inom Svenska Fotbollsförbundet. Därför är det ännu oklart när det formella övertagandet kommer ske, men vi kommer att göra allt vi kan för att få igenom det så snart som möjligt.

Under tiden som denna process pågår kommer damlaget att spela Division 1 med namnet ÖSK Söder och formellt ligga kvar i sin förening. Detta betyder dock inte att samarbetet inte redan är igång. Tvärtom, vi på ÖSK Fotboll kommer att arbeta hårt för att implementera så mycket som möjligt i den ordinarie verksamheten även innan övertagandet sker. Redan nu har vi tagit ansvar för flera delar i ÖSK Söder dams verksamhet, såväl organisatoriskt som ekonomiskt. Vi har redan säkerställt klubbens ekonomi för hela 2020, fixat träningskläder, nya matchställ, träningstider på Behrn Arena, bussar till bortamatcher med mera. ÖSK Fotboll har även varit med och rekryterat nya tränaren George Papachristou för att stärka den sportsliga verksamheten.

Under sommaren och början av hösten kommer klubben att genomföra målsättningsarbeten, se över den långsiktiga organisation (ett om-planeringsarbete med anledning av det som hänt med Corona och de effekter det medför) och stötta ÖSK Söder i säsongen som kommer. Som tidigare kommunicerats kommer 2020 vara ett implementerings år för att sedan kunna gå in i 2021 med full fart framåt och en dam-verksamhet som på sikt kan etablera sig i eliten.

Vi längtar efter det datum vi får in ÖSK Söders verksamhet helt i organisationen, och fram till dess så kommer vi komma med regelbundna uppdateringar i frågan, och inblickar i ÖSK Söders vardag. Redan nu på söndag startar serien med en bortamatch mot Tyresö och du kan följa laget och deras säsong på Instagram/Twitter via: osksoderdam samt deras sidor på laget.se. När övertagandet är officiellt så kommer du kunna följa all verksamhet på ÖSK Fotbolls konton.

Tillsammans är vi allt!

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908