Förslag på ny valberedning för ÖSK

På onsdag den 14 mars är det dags för ÖSK Fotbolls årsmöte. I samband med det har den nuvarande valberedningen efter att ha slutfört ett omfattande förändringsarbete valt att lämna över förtroendet att leda ÖSK:s valberedningsarbete till nya krafter. Därför kommer en ny valberedning att föreslås på årsmötet.

I samband med årets årsmöten för ÖSK Fotboll har den befintliga valberedningen meddelat att man efter mötet kommer lämna över förtroendet att leda valberedningens arbete till nya krafter. Under de senaste åren har styrelsens sammansättning genomgått ett antal förändringar. Bland annat råder det för en ökad tydlighet numera personunion mellan bolagets och föreningens styrelser, vidare har antalet platser i styrelsen minskats för att få till ett mer effektivt arbete. I och med att Björn Åqvist lämnar ordförandeposten och man föreslår tre nya ledamöter till styrelsen så känner valberedningen att man genomfört ett förändringsarbete och lämnar förslag på en stark styrelse att leda ÖSK:s arbete mot visionen att bli ett etablerat topplag som spelar inför fullsatta läktare. I samband med det känner man att uppdraget är fullbordat och man lämnar över till en ny valberedning.

På årsmötet kommer styrelsens nuvarande ordförande Björn Åqvist att lämna ett förslag på ny valberedning med fem ledamöter. Förslaget ser ut enligt följande:

Karin Östgren, vd på Consensus (sammankallande för valberedningen)
Maria Tedsjö, regionchef på TNG
Anders Båsjö, revisor på PwC
Lars Bolin, pensionär och tidigare styrelseledamot i ÖSK Fotboll
Per-Åke Sörman, kommunalråd (c), Örebro kommun

Förslaget är baserat på en sammansättning av valberedning med ett antal viktiga parametrar, bland annat att ledamöterna gemensamt ska komma åt ett brett spektrum av nätverk, ha en stark rekryteringskompetens, en förmåga att förstå den verksamhet som ÖSK bedriver och kunna optimera en styrelse med kapacitet att ta ÖSK i riktning mot sin vision.

Årsmötet hålls den 14 mars i Hive’s lokaler i centrala Örebro. Mer information om och inbjudan till ÖSK:s årsmöten hittar ni här: http://oskfotboll.se/osk/aktuellt/nyheter-2017/2018-02-14-information-om-osk-fotbolls-arsmoten.html

© Örebro sportklubb Stolthet, hjärta och passion sedan 1908