Förändringar och starka namn till ÖSK:s styrelse

När valberedningen för Örebro SK presenterar sitt förslag till årsmötet står det klart att det kommer ske en del förändringar i ÖSK:s styrelse. Tre nya namn föreslås samtidigt som det står klart att ordförande Björn Åqvist kommer tacka för sig efter 12 år i styrelsen. Även Per Gawelin, som nyligen fått ett nytt vd-uppdrag, har meddelat att han inte kommer finnas till förfogande.

Redan direkt efter förra årets årsmöte påbörjade ÖSK:s valberedning arbetet med att kartlägga och identifiera de behov som finns, för att komma fram till ett styrelseförslag till nästa års årsmöte. Arbetet har utgått ifrån ÖSK:s vision – att på sikt etablera sig som ett topplag som spelar inför fullsatta läktare och som löpande kan tävla om allsvenska medaljer och europaspel. Eva Swedberg, valberedningens ordförande, berättar om de inledande faserna i processen:

– Under våren hade vi ett stort antal samtal med personer som har intresse i klubben, kännedom och åsikter om ÖSK:s varumärke eller som är profiler inom andra områden i Örebro. Syftet var att fånga upp bilden av ÖSK och vad man ser som utvecklingsområden. Vi hade även samtal med personer i organisationen. Utifrån den samlade bilden vi fick skapade vi oss en uppfattning om vad ÖSK:s styrelse behövde för att ta ytterligare steg i sin utveckling.

Efter det inledande arbetet har valberedningen kartlagt potentiella kandidater. Man har både arbetat i sina befintliga nätverk och bett ÖSK:s medlemmar att inkomma med tips på bra personer, allt för att ha ett så brett urval som möjligt att arbeta utifrån. Efter att ha intervjuat de befintliga ledamöterna i ÖSK:s styrelse stod det klart att två personer inte kommer stå till förfogande för omval. Klubbens ordförande, Björn Åqvist, tackar för sig efter 12 år i styrelsen och Per Gawelin, som varit ansvarig för fotbollsfrågor i styrelsen, lämnar också då han har ett nytt vd-uppdrag som gör att tiden inte kommer räcka till för styrelseengagemanget.

– Det är två nyckelpersoner som lämnar. Styrelsens ordförande och den person som ansvarar för fotbollsfrågor. Det påverkade naturligtvis starkt vad vi letade efter i de nya kandidaterna, säger Eva Swedberg. Hon berättar vidare att valberedningen träffat ett stort antal kandidater: Vi har haft flera namn sedan tidigare och kompletterat med en massa tips vi fått in från ÖSK-supportrar. Jag vill passa på att tacka för allt det engagemang som finns, det har varit till stor hjälp för oss.

Efter att valberedningen genomfört intervjuer och matchat dessa mot den profil man satt upp så har man enats om ett förslag som presenteras för årsmötet. Som ny ordförande föreslås Carl Pauly. Pauly har de senaste 17 åren arbetat som chef och managementkonsult på Mercuri Urval där han har hjälpt företagsledningar på större nationella och internationella bolag med strategiutveckling och chefsrekrytering. Han har under de senaste tio åren haft en rad fotbollsuppdrag, bland annat var han ordförande i Rynninge IK 2016. Pauly började sin yrkesbana inom försvarsmakten där han bland annat verkade som lärare i ledarskap vid försvarets olika officersskolor. Hans ledaregenskaper kombinerat med erfarenhet av att driva strategiarbete och förändrings- och utvecklingsresor i företagsledningar har varit avgörande för valet.

– Jag är naturligtvis både stolt och glad över att nomineras till ordförandeposten i en av Sveriges mest anrika fotbollsklubbar. ÖSK har redan en god plattform att stå på. Man håller på att bygga något riktigt spännande, man har en väl utvecklad organisation och ledning, och med tanke på vilken fotbollsstad Örebro är så finns det verkligen förutsättningar att växa på marknaden. Om jag blir vald på årsmötet så kommer jag arbeta för att leda styrelsearbetet på ett professionellt sätt, jobba med ett tydligt utvecklingsfokus och kravställande, allt för att stärka ÖSK:s position både i Örebroregionen och nationellt, säger Pauly.

Som ersättare till Per Gawelin har valberedningen föreslagit Urban Hammar. Hammar har de senaste sju åren arbetat som chefsinstruktör på Svenska Fotbollsförbundet och är bland annat ansvarig för all tränarutbildning i svensk fotboll. Han är ett känt Örebro-ansikte. Han kom till ÖSK 1982 och spelade i klubben under 80-talet. Under 00-talet har han verkat både som huvudtränare och akademichef. Han har ett brett kontaktnät inom svensk fotboll och en gedigen fotbollskompetens.

Valberedningen föreslår även Mia Spendrup som ny ledamot i styrelsen. Spendrup är sedan drygt 10 år tillbaka vd för Loka Brunn, Grythyttans Gästgivaregård och Måltidens Hus. Hon har också en rad styrelseuppdrag, bland annat i Örebros platsmarknadsföringsbolag Örebrokompaniet och i Visita, besöksnäringens branschorganisation. Mia Spendrup har ett brett kontaktnät, både på lokal och nationell nivå.

På årsmötet kommer Björn Åqvist och Per Gawelin att avtackas. Åqvist, som alltså varit långvarig ordförande, har efter 12 år bestämt sig för att lämna sitt uppdrag:

– Jag har varit med under lång tid och känner nu att det är läge att lämna över till nästa ordförande att fortsätta klubbens utveckling. Vi har i dag en stabil ekonomi, en bra organisation med en mycket bra ledning både affärsmässigt och sportsligt. Vi har tagit beslut om en ambitiös och utmanade vision och påbörjat arbetet med att nå den. Det kommer förhoppningsvis att göra ÖSK ännu stabilare, starkare och mer framgångsrik, säger Björn Åqvist.

Åqvist medger samtidigt att det är vemodigt beslut och avslutar med en uppmaning:

– Det har varit en fantastiskt spännande och utvecklande resa. Både allsvenskan och ÖSK har förändrats och utvecklats oerhört. Två gånger har vi gått upp i Allsvenskan och en gång har vi åkt ur. Verksamheten har vuxit och blivit mer affärsmässig. Periodvis har det varit mycket tufft. I sådana lägen får vi aldrig glömma varför publiken går på fotboll, varför spelarna har valt denna idrott och varför så många människor engagerar sig ideellt. Fotboll är bland det roligaste som finns. Så glöm aldrig mitt i allt allvar: Fotboll ska vara roligt.

ÖSK:s årsmöte hålls den 14 mars på Hive’s lokaler i centrala Örebro.

Valberedningens förslag

Ordförande, 1 år:
Carl Pauly

Nyval ledamöter, 2 år:
Mia Spendrup
Urban Hammar

Omval ledamöter, 2 år:
Efwa Nilsson
Jasmin Benca

Ledamöter med 1 år kvar:
Karin Sliwinska
Kent Norström
Mats Domberg

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908