Nominera din ledamot –
ÖSK:s valberedning tar emot förslag

Inför årsmötet i mars 2018 önskar valberedningen nomineringar till styrelsen från medlemmar inom ÖSK Fotboll. Detta för att ytterligare bredda träffytan mot kompetens och engagemang som kan komma ÖSK till del.

Sedan tidigare arbetar valberedningen i en modell där samtliga styrelseledamöter intervjuas årligen, där nyckelpersoner i och kring ÖSK konsulteras och där kandidater löpande fogas till en kandidatbank.

Under hösten 2017 kommer du som är medlem i ÖSK Fotboll kunna hjälpa
valberedningen genom att nominera egna kandidater som valberedningen kan syna i sitt arbete. Viktigt i sammanhanget är att valberedningen söker ledamöter med god erfarenhet av affärsverksamhet, ledarskap och/eller styrelsearbete. Ett
hjärta som klappar för ÖSK är också viktigt då antalet ideella timmar är många.

Har du ett namn som du vill nominera? Tveka då inte att höra av dig till
valberedningen. Viktigt är dock att du först vidtalat berörd person och att hon
eller han är intresserad av uppgiften.

Ditt namn liksom en kort beskrivning av kandidaten och dennes kompetens ska finnas valberedningen till del senast den 19 december. Du sänder förslaget till
valberedningens ordförande Eva Swedberg på swedberg.kommunikation@telia.com.

Till sist är det viktigt att slå fast att valberedningen har den fulla friheten att
bedöma vilka kandidater som kan vara av intresse för ÖSK Fotboll. En nominering
betyder inte per automatik att kandidaten kallas till intervju eller ett uppdrag. Dock kommer alla förslag att beaktas och sparas inför framtiden.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908