Valberedningens förslag till ny styrelse för ÖSK Fotboll

ÖSK:s valberedning har publicerat sitt förslag för ny ÖSK-styrelse inför årsstämman den 8 mars. På årsstämman väljs styrelse till såväl föreningen Örebro Sportklubb Fotbollsklubb som till bolaget ÖSK Elitfotboll AB (publ). Valberedningens pressmeddelande inklusive förslag kan läsas här under.

För ett år sedan tog ÖSK Fotbolls styrelse fram en ny femårsplan med syfte att långsiktigt stärka klubbens position i fotbollssverige. Några viktiga steg är redan tagna. Ambitionsnivån är högt ställd. Först och främst ska klubben etablera sig som ett stabilt allsvenskt lag, och på sikt ska ÖSK etablera sig som ett topplag som löpande tar allsvenska medaljer och kvalificerar sig för Europaspel.

ÖSK Fotbolls vision är att inför en fullsatt arena spela en attraktiv fotboll och löpande ta Allsvenska medaljer och kvalificera sig för Europaspel.

För att skapa bästa förutsättningar att följa den strategi som är framtagen har valberedning ett tydligt uppdrag framför sig. Valberedningens målsättning är att säkerställa att rätt kompetenser finns i styrelsen för att styra klubben i enlighet mot visionen.

Eva Swedberg är sammankallande i valberedningen. Hon berättar om den målsättning valberedningen internt satt upp: ”I styrelsen finns ett antal kandidater som på ett högst förtjänstfullt sätt levererat värde in i styrelsearbetet under många år. Nu var det dags att ersätta några av dem med nya friska krafter som kan addera nya perspektiv och lösningar och leva upp till vad som krävs för att ta nästa steg mot klubbens vision. Det yttersta målet för vårt arbete har varit att föreslå en styrelsesammansättning som kan fortsätta och utveckla det arbete som påbörjats med att leda klubben vidare i riktning mot visionen.”

Valberedningen lämnar följande förslag till ÖSK årsmöte
Förslaget till styrelse gäller både för Örebro Sportklubb Fotbollsklubb och ÖSK Elitfotboll AB (publ).

Förslag till omval:
Björn Åqvist, ordförande, 1 år
Kent Norström, ledamot, 2 år

Förslag till nyval:
Karin Sliwinska, ledamot, 2 år. Advokat, Advokatfirman Lindahl.
Mats Domberg, ledamot, 2 år. Vd, Melins Fastigheter.

Ledamöter som kvarstår i styrelsen med 1 år kvar på mandatperioden:
Efwa Nilsson, ledamot, 1 år
Per Gawelin, ledamot, 1 år
Jasmin Benca, ledamot 1 år

Valberedningens ledamöter 2016
Eva Swedberg (sammankallande)
Ulf Bergquist
Sofia Strömberg
Kenneth Wallin

För frågor och information, kontakta:
Eva Swedberg, 070-344 17 05, swedberg.kommunikation@telia.com

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908