Kallelse och inbjudan till bolagsstämma

Den 15 mars är det dags för ordinarie bolagsstämma i ÖSK Elitfotboll AB (publ). Samtliga aktieägare har kallats till stämman, och även medlemmar i ÖSK Fotboll är välkomna att närvara för att ta del av information och kunna ställa frågor.

För deltagande på stämman krävs anmälan till reception@oskfotboll.se senast den 10 mars.

Bolagsstämman kommer hållas på Restaurang 4e våningen på Behrn Arena. Mötet börjar vid 17.30 med allmän information och därefter kommer stämman att starta. Enklare mat finns att köpa på plats.

Kallelsen har offentliggjorts genom pressmeddelande på bolagets hemsida samt genom annonsering Post och Inrikes Tidningar samt i Aftonbladet. Den finns också tillgänglig på ÖSK:s hemsida. Aktieägare som vill delta på årsstämman ska dels vara införd i den av ÖSK Elitfotboll AB förda aktieboken och dels anmäla sig hos bolaget senast den 10 mars.

Fullständig kallelse och aktuella handlingar och underlag kommer finnas tillgängliga på följande länk. Handlingar kan även sändas till de aktieägare som så begär och meddelar sin postadress till ÖSK.

Till bolagsstämman kommer även medlemmar i ÖSK Fotboll vara inbjudna. Det är dock endast aktieägare i ÖSK Elitfotboll AB som har rösträtt.

Varmt välkomna önskar styrelsen i ÖSK Elitfotboll AB!

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908