Tider för ÖSK:s årsmöten

Nu är datum och tider fastställda för ÖSK:s årsmöten. Inbjudningar och kallelser med dagordning kommer skickas ut under vecka 7.

Samtliga medlemmar i ÖSK Fotboll kommer bjudas in till föreningens årsstämma som i år går av stapeln den 8 mars i Hive’s lokaler på Nikolaigatan 10. Klockan 17.30 börjar vi med intervjuer av ÖSK-profiler inför säsongen och själva stämman börjar klockan 18.00.

Den 15 mars kommer sedan den ordinarie bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB att genomföras från klockan 17.30 på Restaurang 4e våningen på Behrn Arena. Till bolagsstämman kallas alla aktieägare i ÖSK Elitfotboll AB, som också har rösträtt på stämman. Samtliga medlemmar i ÖSK Fotboll kommer också vara varmt välkomna att närvara på bolagsstämman för att ta del av information och kunna ställa frågor.

På följande länk kommer aktuella handlingar att publiceras:

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908