Sammanfattning av bolagsstämma och uppgörelse med
Spelarinvest

Under 2014 fattade ÖSK:s styrelse ett beslut om att påbörja ett förändringsarbete. En ny vd rekryterades för att leda detta förändringsarbete och man antog en vision om att ÖSK ska vara ett lag som inför fullsatta läktare löpande tar allsvenska medaljer och kvalificerar sig för Europaspel.

Klubben har sedan dess tagit ett antal viktiga steg i
utvecklingen mot visionen. Klubben har bland annat lagt en ny, långsiktig strategisk plan och man har genomfört en omorganisation för att göra verksamheten mer effektiv utifrån den nya strategin. Man har också stärkt ekonomin ordentligt och har en starkare grund att stå på än på många år.

Ett av de viktigaste stegen i klubbens fortsatta förändringsprocess är uppgörelsen ÖSK nu gemensamt kommit fram till med Spelarinvest (SI). SI skapades för att möjliggöra köp av spelare. En extern organisation byggd på kapital från företag
och privatpersoner med stort ÖSK-hjärta. SI har spelat en mycket viktig roll i klubbens utveckling där man finansierat spelarköp och hjälpt till med att garantera ÖSK:s ekonomi. Ett FIFA-beslut härom året innebar dock att en tredje part inte fick ha intressen i spelare. SI hade därmed spelat ut sin roll. ÖSK och SI började omedelbart diskutera hur kapitalet skulle lösgöras för att gynna
både SI:s aktieägare och ÖSK.

Våren 2016 påbörjades upplösningen av SI. Genom ett återköp av aktier och en utdelning så betalade SI tillbaka 65 % av det investerade kapitalet till sina delägare. Samtidigt erbjöds SI:s delägare att återinvestera sitt kapital i ÖSK Elitfotboll AB genom en nyemission. Cirka 3,5 mkr investerades i ÖSK-aktier.

Under sommaren 2016 träffade ÖSK och SI en uppgörelse om hur man skulle ta nästa steg och fullt ut avsluta sitt samarbete. Den innebar att ÖSK löste de kvarvarande finansieringsreverserna, som enkelt förklarat reglerat de intressen som SI haft i spelare. De spelare det handlade om var Jacob Rinne, Oscar Jansson och Alhassan ”Crespo” Kamara. Effekten blev att ÖSK efter detta fullt ut hade rätt till intäkterna för dessa spelare.

ÖSK Elitfotboll AB erbjöd sig samtidigt att köpa de resterande aktierna från delägarna i Spelarinvest för ett totalt belopp om 5,4 miljoner kronor. Delägarna i SI får i och med detta tillbaka exakt det belopp man investerat. En av de främsta anledningarna till att ÖSK förvärvar Spelarinvest är att man får kontroll över den vidare processen, kontroll över skatteeffekter och hur man avvecklar bolaget.

Alternativet till denna affär hade varit att ÖSK skulle ersatt SI enligt befintliga avtal - för de genomförda försäljningarna av Rinne och Crespo, eventuellt tillkommande framtida intäkter för dessa spelare och en eventuellt framtida försäljning av Jansson. Det alternativet hade varit mindre fördelaktigt för ÖSK ur ett
ekonomiskt perspektiv redan nu, och med ytterligare återbetalningskrav på framtida försäljningar eller klausuler som faller ut. Nu får ÖSK full kontroll över sina framtida intäkter samtidigt som SI:s delägare får tillbaka det man en gång har investerat. ÖSK:s förhoppning är att en del av de 5,4 miljoner
kronorna kommer tillbaka till klubben i form av aktieköp, på samma sätt som när den första återbetalningen till SI:s delägare skedde.

Den genomförda uppgörelsen och sommarens spelarförsäljningar innebär nu att ÖSK:s ekonomi är starkare än på mycket länge och att klubben kommer att göra ett positivt resultat 2016.

Den 1 september hade ÖSK Elitfotboll AB en extra bolagsstämma. Där fattades följande beslut:

1. ÖSK genomför ännu en nyemission och erbjuder SI:s delägare att återinvestera sitt kapital i ÖSK Elitfotboll AB.

2. ÖSK Elitfotboll AB byter bolagsform från privat till publikt aktiebolag. Genom den ändrade bolagsformen skapas förutsättningar för att erbjuda medlemmar, supportrar och andra
intresserade att köpa aktier i ÖSK Elitfotboll AB till samma villkor som SI:s delägare. Erbjudandet är planerat att gå ut under hösten/vintern 2016/2017.

3. Bytet av bolagsform medför att ÖSK behöver ändra i
bolagsordningenen. Praktiskt innebär det bara att klubben måste ändra firmanamn till ”ÖSK Elitfotboll AB (publ)” och att man ändrar reglerna för hur vi kallar till bolagsstämmor.”

Har ni några frågor är ni varmt välkomna att höra av er till klubbens vd Simon Åström på 0739-09 09 90 eller simon.astrom@oskfotboll.se.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908