Södra läktarens framtid

Lagom till den allsvenska premiären utkom det andra numret av medlemstidningen Sportklubben. Vi kommer att publicera delar av senaste numret på oskfotboll.se. Krister Linnér har pratat med Jan Karlsson och Örebroporten om Södra läktarens framtid.

Det finns stora planer för en om- och tillbyggnad av Behrn Arena. Tanken är att skapa en toppmodern och funktionell anläggning som håller hög nationell och i vissa avseenden internationell klass.

Det är arenaägaren Örebroporten som just nu är mitt inne i ett projekteringsarbete. Diskussioner förs bland annat med ÖSK Elitfotboll AB som är en av flera hyresgäster.

Det är den södra betongläktaren, den som invigdes 1974, som enligt planerna ska bli föremål för en genomgripande förändring. Taket höjs, ett antal nya loger skapas, omklädningsrum för spelare och domare flyttas från norra läktaren liksom plats för media, polis, domare etc. Allt enligt de ursprungliga tankarna för projektet. Under läktaren kan parkeringsmöjligheter skapas. Motståndarlagens buss kan köra direkt ner i garaget, en viktig aspekt ur säkerhetssynpunkt.

ÖSK:s vd Jan Karlsson ser mycket positivt på planerna:
– Vår ambition är att tillsammans med arenaägaren skapa en ytterligare framsida på Behrn Arena. Läktaren ska fräschas upp in- och utvändigt, nya kiosk- och toalettutrymmen och andra bekvämlighetsinrättningar kan skapas.
Dessutom ser Jan Karlsson en möjlighet att ÖSK kan flytta sitt kansli från nuvarande västra läktaren till en ombyggd södra läktare.
– Vi skulle vi få bättre kontakt med de nya logerna i läktaren. Dessutom får vi större möjligeter och utrymmen för att utveckla verksamheten i framtiden.

Någon ihopbyggnad av läktarna i de fyra hörnen blir det sannolikt inte. Däremot ser Jan Karlsson gärna en utvidgning av södra läktaren på båda kanterna, detta för att skapa mera utrymmen för andra behov. Genom att den norra läktaren töms på omklädningsrum blir det möjligheter att skapa ett nytt kommersiellt område längs Rudbecksgatan. Där öppnas chanser för till exempel nya butiksetableringar.

Om alla planer går i lås räknar man med att ombyggnaden kan starta nästa år och vara klar under 2016. Men ännu återstår mycket innan projektet kan vara i hamn. Bland annat krävs en ändring av detaljplanen. Men förhoppningen är förstås att  Örebro om ett par år kan ha en toppmodern fotbollsanläggning som knappast behöver skämmas för sig. 

Krister Linnér

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908