Kallelse till extra föreningsstämma

Den 22 oktober klockan 18.00 välkomnas alla medlemmar i ÖSK Fotboll till en extra föreningsstämma. Ärendet gäller godkännande av avtal mellan Örebro SK Fotboll, ÖSK Elitfotboll AB och Örebro Spelarinvest AB.

Tid: Tisdag 22 oktober 2013, kl. 18.00
Plats:
Restaurang 4e våningen, puben (tredje våningen)
Ärende:
Godkännande av avtal mellan ÖSK FK, ÖSK Elitfotboll AB och Örebro Spelarinvest AB

Från en halvtimma innan mötet till mötesstart serveras kaffe med smörgås. Ingen föranmälan krävs för att delta på stämman, medtag ditt medlemskort för 2013.

Dagordning enligt nedan och sammanfattande avtalsinnehåll av punkt 7 under dagordningen.
(hela avtalsinnehållet informeras i detalj på mötet)

Dagordning

1.       Stämman öppnas
2.       Upprop och fastställande av röstlängd
3.       Fråga om extrastämman utlysts på rätt sätt
4.       Fastställande av dagordning
5.       Val av ordförande samt sekreterare
6.       Val av två justerare tillika rösträknare, som jämte ordföranden ska justera protokollet
7.       Godkännande av avtal mellan ÖSK FK, ÖSK Elitfotboll AB och Örebro Spelarinvest AB
8.       Stämman avslutas

---------------------------------------------------------------------------------

Samarbetsavtal:


 • Örebro Spelarinvest AB (SI)
 • ÖSK Elitfotboll AB (ÖSKE)
 • Örebro SK Fotboll (ÖSKF)
 • Förberedelser:


 • SI säljer aktierna i ÖSKE till ÖSKF
 • Styrelserna separeras
 • SI påbörjar försäljning av aktierna i Örebroläktaren AB
 • Informationsutbyte


 • SI ger ÖSKE löpande finansiell info
 • SI erbjuder ÖSKE adjungerad ledamot
 • ÖSKE ger SI löpande finansiell info
 • ÖSKE erbjuder SI adjungerad ledamot i styrelse o fotbollsråd
 • Avtal


 • Option för SI beträffande spelarinvesteringar
 • Samråd
 • Ersätter aktieägaravtalet
 • Förutsätter godkännande
 • Hjärtligt välkomna!
  Örebro SK Fotbolls styrelse

  Dokument inför extra föreningsstämma

  © Örebro sportklubb Stolthet, hjärta och passion sedan 1908