Uppdaterad: Inbjudan till årsstämma och föreningsstämma

Förstora bilden

Den 12 mars är det dags för årsstämma och föreningsstämma för ÖSK Elitfotboll AB och ÖSK Fotboll. ÖSK Elitfotboll ABs årsstämma och efterföljande kick-off är öppen för alla. Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar. Alla dokument inför årststämman finns nu tillgängliga.

Allmän inbjudan till ÖSK Elitfotboll AB:s årsstämma 2012 och kickoff 2013
Tid: Tisdagen den 12 mars kl. 17.00–18.50
Plats: Örebro Konserthus
Vi bjuder på fika efter mötet. Begränsat antal platser. Anmälan senast den 1 mars till fotboll@oskfotboll.se

Medlemmar i ÖSK Fotboll kallas till föreningsstämma 2012
Tid: Tisdagen den 12 mars kl. 19.30.
Plats: Örebro Konserthus
Vi bjuder på fika innan mötet, från klockan 18.50. Revisionsberättelse och redovisningshandlingar finns tillgängliga fr.o.m. den 1 mars. Övriga handlingar finns tillgängliga senast den 15 februari. Alla handlingar kan hämtas på ÖSK Fotbolls kontor i västra läktaren på Behrn Arena eller via www.oskfotboll.se.
Anmälan senast den 4 mars till fotboll@oskfotboll.se

Dokument inför föreningsstämman

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908