Uppdaterad: Inbjudan till årsstämma och föreningsstämma

Den 12 mars är det dags för årsstämma och föreningsstämma för ÖSK Elitfotboll AB och ÖSK Fotboll. ÖSK Elitfotboll ABs årsstämma och efterföljande kick-off är öppen för alla. Föreningsstämman är endast öppen för medlemmar. Alla dokument inför årststämman finns nu tillgängliga.

Allmän inbjudan till ÖSK Elitfotboll AB:s årsstämma 2012 och kickoff 2013
Tid: Tisdagen den 12 mars kl. 17.00–18.50
Plats: Örebro Konserthus
Vi bjuder på fika efter mötet. Begränsat antal platser. Anmälan senast den 1 mars till fotboll@oskfotboll.se

Medlemmar i ÖSK Fotboll kallas till föreningsstämma 2012
Tid: Tisdagen den 12 mars kl. 19.30.
Plats: Örebro Konserthus
Vi bjuder på fika innan mötet, från klockan 18.50. Revisionsberättelse och redovisningshandlingar finns tillgängliga fr.o.m. den 1 mars. Övriga handlingar finns tillgängliga senast den 15 februari. Alla handlingar kan hämtas på ÖSK Fotbolls kontor i västra läktaren på Behrn Arena eller via www.oskfotboll.se.
Anmälan senast den 4 mars till fotboll@oskfotboll.se

Dokument inför föreningsstämman

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908