Vad gör medlemsutskottet?

Förstora bilden

Örebro SK Fotbolls medlemsutskott jobbar tillsammans med klubbens medlemsansvarige för att vi ska bli fler medlemmar. Viktigt är då att öka attraktiviteten i medlemskapet.

Vi vet att information om klubben, laget och de enskilda spelarna värderas högt av medlemmarna. Våra medlemsmöten är ett sätt att få ut information, men föreningen vill givetvis få en ännu bättre dialog med medlemmarna. Därför har medlemsutskottet tagit fram en åtgärdsplan.

Flera punkter i planen har genomförts under året. Bland annat får medlemmarna löpande nyhetsbrev via e-post med förstahandsinformation. Här berättar vi om nyheter, men det finns också intervjuer med spelare eller ledare. En annan åtgärd är det medlemskit som varje medlem får. Vi har också förenklat anmälnings- och betalningsrutinerna. Den kanske viktigaste åtgärden är att vi knutit till oss en resurs med hög kompetens och erfarenhet av kommunikationsteknik, något som vi på sikt tror ska göra vår medlemsinformation mer effektiv och modern.

Idag har ÖSK Fotboll drygt 2 000 medlemmar, vilket överstiger målet för 2012. De åtgärder vi nu sjösätter har målet att göra medlemskapet så intressant  att vi blir ännu fler.

Lars Bolin, Ordförande medlemsutskottet

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908