Konstgräset på Behrn Arena

Förstora bilden

ÖSK Fotboll som den största användaren av underlaget har under våren och sommaren haft mycket bra och konstruktiva dialoger med arenaägaren Örebroporten Fastigheter likväl med de ansvariga för skötsel, Örebro Fritid och Turism.

I mitten på juli var representanter från Mondo, den utländska tillverkaren av konstgräsmattan, på plats tillsammans med den svenska leverantören.

Tillverkaren tog prover på material och underlag (fyllning) och efter utvärdering kom man fram till att göra olika tester på vilken fyllning samt vilka mängder av aktuell fyllning som skall användas.

Vi som användare vill framförallt att stråna står mer upp än det gör idag, en faktor vilket gör att tillverkaren under hösten kommer pröva att ändra mängden fyllning (blandning sand/granulat), vilket förhoppningsvis ger det resultat som är önskvärt.

Skulle det visa sig att det inte blir bättre, så måste vi konkretisera åtgärderna tillsammans med berörda parter.

Det som kan adderas i resonemanget är att vi varje år får via besiktningsföretag för vår nationella – som internationell licens prövad och dessa uppfyller de krav som ställs på konstgräs, via FIFA och SvFF.

Jan Karlsson, VD ÖSK Fotboll

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908