Beslut från disciplinutskottet

ÖSK får 50 000 kr i böter för incidenten i samband med matchen mot IK Sirius, detta meddelade idag SEF:s disciplinutskott.

ÖSK Fotboll har varit tydliga från första stund att vi tar på oss det fulla ansvaret för att vi har missat en del av rutinen som är kopplad till det protokoll som är framtaget av SEF för att minska risken för smittspridning under den pandemi som råder. Det har inte funnits något som helst uppsåt med denna handling utan det är ett rent misstag som har begåtts och vi har givetvis gått igenom alla våra rutiner samt gjort en ordentlig utredning kring vad som skett och hur detta misstag kunde begås.

Det ÖSK har kommit fram till är att det är den mänskliga faktorn som ligger bakom misstaget. Men självklart har vi trots detta sett över vårt arbetssätt. Vi har uppdaterat våra rutiner och ansvarsområden, vi har tagit fram ännu tydligare kontrollstationer i våra checklistor och vi har också sett till att all personal återigen har fått en ordentlig genomgång av de medicinska protokoll som är framtagna.

Det känns bra för oss att medicinsk expertis har fastslagit att den medicinska bedömningen på plats var korrekt och att symptomen inte kan ha varit relaterade till Covid-19. Det fråntar oss inte ansvaret att det har brustit i en del av riktlinjerna och för det tar vi på oss det fulla ansvaret. Vi kommer därför acceptera den dom som disciplinutskottet har fastställt och vi kommer därmed inte överklaga detta beslut. Det är av stor vikt att ÖSK Fotboll framöver, tillsammans med alla andra, tar ett stort ansvar att uppfylla de riktlinjer som finns kopplat till protokollen.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908