ÖSK Fotboll och Världens Barn inleder samarbete – bidrar med stöd till flyktingkatastrofen

Foto: Erik Törner

I dag finns det många barn i världen som befinner sig i nöd. Barn som flyr från krig, som förlorar sina föräldrar, som tvingas till barnarbete eller prostitution. Vissa barn får vi höra om, genom bilder och berättelser i media. Andra barn lever i katastrof i tystnad.

Världens Barn har under årens lopp samlat in cirka 1,3 miljarder kronor och är i och med den siffran Radiohjälpens största insamling. Pengarna går till projekt över hela världen för att förbättra barns hälsa och utbildningsmöjligheter. Nu inleder Världens Barn ett samarbete med ÖSK Fotboll.

“Flyktingkatastrofen berör oss alla, och det känns i detta läge väldigt bra att vi inlett ett samarbete med Världens Barn som ett ytterligare steg i vårt arbete med samhällsengagemang. Vi vill kunna bidra på de sätt vi kan”, säger Magnus Wikström på ÖSK Fotboll. ”Världens Barn bedriver ett livsviktigt arbete för massor av barn runt om i världen. Ett arbete som ligger helt i linje med våra värderingar och vår vilja att bidra i viktiga samhällsprojekt. Vi driver redan många projekt på lokal nivå för att bidra till en bättre vardag för barn och ungdomar. Det här samarbetet kompletterar dessa projekt på ett bra sätt och känns väldigt viktigt med tanke på allt som händer i världen just nu.”

Samarbetet har för avsikt att vara långsiktigt, och inleds redan nu med ett antal aktiviteter. ÖSK:s spelare kommer att finnas på stan med insamlingsbössor, och under ÖSK:s kommande matcher kommer fler insamlingsaktiviteter att ske. Världens Barn får dessutom matchbiljetter att sälja som bidrag till insamlingen.

Josefin Stålbert, kampanjansvarig i Örebro län för Världens Barn, säger så här om samarbetet med ÖSK: ”Vi är jätteglada att vi fått till stånd ett samarbete med ÖSK. ÖSK är en fantastiskt bra samarbetspartner för Världens Barn. Klubben är ett av regionens allra starkaste varumärken, man har spelare från världens alla hörn, och har tidigare gjort stora insatser för ensamkommande flyktingbarn. Vi når genom den stora uppmärksamhet ÖSK får i media stora samhällsgrupper och ÖSK har också tydligt visat på sitt stora samhällsengagemang, inte minst för barn som har det svårt.”

ÖSK Fotboll och Världens Barn

För frågor och information kontakta:
Josefin Stålbert, Regionsamordnare Världens Barn Örebro län: josefin.stalbert@varldensbarn.se, 0730-38 08 27

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908