Inför årsmötet – poströstning och val av valberedning

ÖSK Fotbolls årsmöten närmar sig och den 11 mars kommer såväl bolagsstämman för ÖSK Elitfotboll AB och föreningsstämman för Örebro SK Fotbollsklubb att gå av stapeln. Här kommer en del information om val av valberedning och det formulär som används för att rösta.

Tidsfristen för att lämna in motioner och nominera personer för val till styrelsen har enligt ÖSK:s stadgar passerats. Det innebär att det inte kan tillkomma ytterligare förslag som kan tas upp för val på ÖSK:s årsmöten.

En fråga som dock fortfarande är öppen för nominering är valet av valberedning. I skrivande stund har det kommit in två nominerade förslag till ledamöter till valberedning. Dessa två förslag finns bland handlingarna, och i formuläret så ser du vilka personer du kan rösta på utifrån de nominerade förslagen. Valet till valberedning kommer ske via personval. Först röstar man om antalet ledamöter till valberedningen (förslaget är fem), och därefter röstar man på den eller de personer som man vill rösta in i valberedningen. De personer med flest röster kommer väljas till valberedningen.

Då det fortfarande enligt stadgarna är fritt fram att lämna in nya nomineringar fram till årsmötet så kan det tillkomma förslag och nomineringar till de förslag som redan finns. Om så blir fallet kommer de nya förslagen att publiceras på vår hemsida och ett meddelande om att det finns nya förslag kommer gå ut till medlemmarna. Om nya förslag tillkommer så kommer även det formulär som används för röstning att uppdateras så att de nya förslagen finns tillgängliga att rösta på.

Om du som medlem hade hunnit skicka in ditt fullmaktsformulär innan ett nytt röstningsbart förslag tillkommit så har du två alternativ; om du ändå vill stå fast vid din tidigare inskickade röst så behöver du inte agera på något sätt, utan din redan inskickade fullmakt gäller som underlag för röstning. Om ett tillkommande förslag innebär att du vill ändra din röst mot den i din redan inskickade fullmakt så skickar du in en helt ny fullmakt med ditt nya önskemål om röstning. Märk formuläret tydligt med ”Uppdaterad röstning”. När vi får in detta så ersätter det fullt ut ditt tidigare inskickade formulär.

På grund av pandemin har styrelsen med stöd av lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor beslutat att genomföra stämmorna utan närvaro av aktieägare och medlemmar och att dessa ska kunna utöva sin rösträtt per post. Om man vill utöva sin rösträtt måste komplett formulär ha kommit in till ÖSK senast den 10 mars. Detta innebär också att nomineringar till val till valberedning, vilket enligt stadgarna kan ske fram till stämmans genomförande, måste komma i sådan tid att aktieägarna och medlemmarna ges möjlighet att kunna rösta och ge in sitt formulär senast den 10 mars.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908