Företag & partners

bli en del av Örebros starkaste nätverk

Ett nätverk som skapar affärsnytta

ÖSK Fotboll vill ge dig som partner möjligheten att under trevliga former bygga affärsmässiga relationer med nya potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Som partner blir du en del av en mötesplats där du representerar
ditt företag både på och vid sidan om arenan och där du kan utbyta
erfarenheter och skapa nya kontakter.

Vi träffas på en rad olika inspirationsoch nätverksträffar där fokus alltid är att hjälpa dig och ditt företag att hitta nya affärsmöjligheter.

Många av våra partners räknar hem sin investering i ÖSK genom
de affärer man gör inom nätverket.

Utöver att skapa affärsnytta ser vi till att träffas under trevliga former fyllda av glädje och energi. Självklart kommer du även nära
fotbollsverksamheten och får möjlighet att få en inblick i vår
vardag och träffa spelare och ledare från ÖSK.

Välkommen att bli en del av Örebros starkaste nätverk!

VILKET PAKET PASSAR ERT FÖRETAG?

Vi agerar lokalt och globalt

För oss i ÖSK Fotboll är det en självklarhet att vara en aktiv del av samhället. Vårt samhällsansvar tar sin grund i områden som vi är bra på – att verka som goda förebilder, inspirera till bra saker och jobba med frågor rörande ledarskap. Målet är att på olika sätt bidra till en bättre vardag för barn och ungdomar.

Fotbollen är Sveriges största sport – och är därmed en av samhällets viktigaste företeelser för att bygga hälsa, kamratskap och minska utanförskap hos ungdomar. Fotbollen har också en fantastisk kraft att samla människor oavsett bakgrund. Om vi som elitklubb kan inspirera fler ungdomar att börja idrotta så är mycket vunnet.

Men vi vill göra mer än så.

För oss i ÖSK är vårt samhällsansvar en viktig del av vår identitet.
Utgångspunkten är alltid att bidra till en bättre vardag för barn och
ungdomar. Våra spelare är regelbundet ute på sjukhus, skolor och
andra platser där vi möter ungdomar för att försöka skänka glädje
och inspiration.

”Vi är jätteglada att vi fått till stånd ett samarbete med ÖSK. ÖSK är en fantastiskt bra samarbetspartner för Världens Barn. Klubben är ett av regionens allra starkaste varumärken, man har spelare från världens alla hörn, och har tidigare gjort stora insatser för ensamkommande flyktingbarn.”
Josefin Stålberg, kampanjansvarig i Örebro län för Världens Barn

MAGNUS POJEN
McDonald's

Partner Inre Cirkeln

– Cöndimentum liberö dåpibus consequåt leö est. Cursus cursus justo in åc est nunc mollis. Tellus eu ultricies urnå åccumsån non målesuadå justo. Iåculis a åt dui hendrerit venenätis rhöncus enim. Fäcilisis årcu eget eget ut, nisi tortör. 

LENA BAASTAD
Kommunstyrelsens ordförande

Partner Inre Cirkeln

– Cöndimentum liberö dåpibus consequåt leö est. Cursus cursus justo in åc est nunc mollis. Tellus eu ultricies urnå åccumsån non målesuadå justo. Iåculis a åt dui hendrerit venenätis rhöncus enim. Fäcilisis årcu eget eget ut, nisi tortör. 

EVA-LENA SPÅRE
NA

Partner Inre Cirkeln

– Cöndimentum liberö dåpibus consequåt leö est. Cursus cursus justo in åc est nunc mollis. Tellus eu ultricies urnå åccumsån non målesuadå justo. Iåculis a åt dui hendrerit venenätis rhöncus enim. Fäcilisis årcu eget eget ut, nisi tortör. 

VICTOR KINDBOM
Söderberg & partners

Partner Inre Cirkeln

– Cöndimentum liberö dåpibus consequåt leö est. Cursus cursus justo in åc est nunc mollis. Tellus eu ultricies urnå åccumsån non målesuadå justo. Iåculis a åt dui hendrerit venenätis rhöncus enim. Fäcilisis årcu eget eget ut, nisi tortör. 

© Örebro sportklubb Stolthet, hjärta och passion sedan 1908