Skatterevision ÖSK Elitfotboll AB

I samband med Skatteverkets revision av ÖSK Elitfotboll AB jämte merparten av övriga Allsvenska klubbar för räkenskapsåren 2007-2008 har ÖSK Elitfotboll AB i sin slutprocess erhållit från Skatteverket ett omprövningsbeslut. Utfallet i stora drag innebär en negativ nettoresultatpåverkan på sammantagit ca 500tkr inklusive räntor (något som ÖSK Elitfotboll AB redan sedan tidigare har tagit med i sina beräkningar). Meningsskiljaktigheter mellan ÖSK Elitfotboll AB och Skatteverket berör framförallt avdragsrätt för medlemsavgifter till SEF och ersättningar till agenter samt betalning för spelarövergångar.

 

Vid sidan av denna nettoresultatpåverkan behandlas även frågor rörande Allsvenska klubbars momsplikt för TV-rättigheter mot utländska parter. Denna del berör även ÖSK Elitfotboll AB men anses i nuläget vara resultatneutralt (ärendet hanteras vidare av skatteexperter i föreningen Svensk Elitfotboll som en gemensam angelägenhet).

 

För ytterligare information, kontaktaJan Karlsson , 019 — 16 73 06

ÖSK Elitfotboll AB

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908