Föreslå ledamöter till ÖSK:s styrelse

Den 14 mars ska ÖSK Fotbolls medlemmar på årsmöte välja styrelse för kommande år. Det är valberedningens uppgift att till årsmötet lämna namnförslag på styrelseledamöter.

Valberedningen försöker skapa sig en så bred bild som möjligt för sitt uppdrag. Det gör de genom kontakter och intervjuer med så många som möjligt inom ÖSK-familjen.

Nu har du som supporter möjlighet att lämna namnförslag på styrelseledamöter till Valberedningen. Beskriv också kort föreslagna personers egenskaper, erfarenheter, kompetenser etc och ange kontaktuppgifter till den/de du föreslår.

Skicka ditt förslag senast 11 februari 2022 till valberedningens lars.bolin1@outlook.com eller karlove.andersson@koano.se.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908