Föreslå ledamöter till ÖSK:s styrelse

Den 11 mars ska ÖSK Fotbolls medlemmar på årsmöte välja styrelse för kommande år. Det är valberedningens uppgift att till årsmötet lämna namnförslag på styrelseledamöter.

Valberedningen försöker skapa sig en så bred bild som möjligt för sitt uppdrag. Det gör de genom kontakter och intervjuer med så många som möjligt inom ÖSK-familjen.

Nu har du som supporter möjlighet att lämna namnförslag på styrelseledamöter till Valberedningen. Beskriv också kort föreslagna personers egenskaper, erfarenheter, kompetenser etc och ange kontaktuppgifter till den/de du föreslår. Vi tar också gärna emot synpunkter på vilka egenskaper och kompetenser du tycker är viktigast att styrelsen och de enskilda ledamöterna ska ha för att vi ska bli det topplag vi alla vill se.

Skicka ditt förslag senast 7 februari 2021 till valberedningens lars.bolin1@outlook.com eller karlove.andersson@koano.se.

© ÖSK Elitfotboll AB Stolthet, hjärta och passion sedan 1908